parking

Zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem parkingu płatnego w pasie drogowym ulicy ul. Jurasza w Bydgoszczy do składania ofert (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ZDMiKP w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a w kancelarii w terminie do 6 grudnia 2018r.

Oferta powinna zawierać oświadczenie o zaakceptowaniu załączonych warunków ZDMiKP oraz propozycję miesięcznego czynszu dzierżawnego.