AK2Prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej zostały zakończone. Nowoczesny, z charakterystycznymi łukami wiadukt, umożliwia bezpieczne korzystanie z niego również pieszym i rowerzystom. Prace przy wznoszeniu konstrukcji odbywały się nad linią kolejową o wyjątkowo dużym ruchu pociągów.

Wykonawca, mimo tych wyzwań, prowadził prace i uzyskał przejezdność obiektu na przełomie roku. Pozostałe prace na obiekcie, dzięki łagodnej zimie, mogły być kontynuowane.

AK3Nowy obiekt nie tylko pozwala na bezpieczny przejazd samochodem. Zarezerwowano na nim również miejsce na ciąg pieszo-rowerowy. Pozwala to pieszym i rowerzystom bezpiecznie dotrzeć do Lasu Gdańskiego. Częścią inwestycji była też kompleksowa przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową przejazdów rowerowych na wysokości ul. Czerkaskiej.

 

Skorygowany został też wlot w ulicę Modrzewiową, który został zawężony, tak by zmieściły się w sąsiedztwie cmentarza chodniki i drogi rowerowe prowadzące na wiadukt. Zmodernizowana została też pobliska sygnalizacja świetlna.

Co ciekawe, w nawierzchnie dróg rowerowych wbudowane zostały pętle indukcyjne - wzbudzające sygnalizację świetlną. Zakładamy, że na zielonej fali rowerzystom uda się przejechać przez wszystkie jezdnie ulicy Wyszyńskiego. 
Pierwszą taką pętlę uruchomiono w naszym mieście w 2017 r. w rejonie się prace ulic Nad Torem – Orlicza – Świekatowska, a kolejne na skrzyżowaniach nowego odcinka Trasy Uniwersyteckiej oraz w rejonie ul. Pelplińskiej i Orląt Lwowskich.

Inwestycja jest również okazją do przetestowania przejazdów rowerowych z zachowaniem ciągłości nawierzchni bitumicznej – to pierwsze w Bydgoszczy takie rozwiązanie specjalnie projektowane dla drogi rowerowej krzyżującej się z ulicą o wysokiej tzw. klasie technicznej (główna ruchu przyspieszonego, w skrócie GP). Oznacza to, że rowerzysta nie napotka krawężnika przejeżdżając przez jezdnię, a warstwy asfaltu są w tym miejscu wzmacniane siatkami.

Ak1Rozbiórka starego wiaduktu i budowa nowego obiektu kosztowała onad 20 mln zł. Stalowe elementy zostały objęte długą, 15-letnią gwarancją na korozję. Obiekt został utrzymany w niebiesko-szarej kolorystyce z charakterystycznymi białymi gzymsami. Na przyczółku nowego obiektu zamontowana została też emaliowana tablica pamiątkowa z herbem Bydgoszczy. 
W kolejnych latach planowana jest również przebudowa obiektu po stronie zachodniej.

Historia obiektu
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską (wówczas: al. 1 Maja). Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Kutno - Piła oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej). Obiekt wschodni nie spełniał już norm stawianych obiektom na ważnych drogach o dużym natężeniu ruchu i był w złym stanie technicznym. Stąd konieczność przebudowy.

Wiadukt w liczbach:
•Długość wiaduktu: 75m
•Koszt inwestycji – ponad 20 mln zł
•Gwarancja na korozję – 15 lat