owad-1Kończy się międzynarodowy projekt BeePathNet. My również braliśmy czynny udział w tym międzynarodowym projekcie, którego głównym celem była promocja pszczelarstwa oraz ochrona pszczół. 
Dziś (11 maja) odbędzie się na międzynarodowa konferencja w Lublanie, która będzie okazją do podsumowania co dobrego udało się zrobić dla pszczół w Bydgoszczy.

W trakcie trwania projektu BeePathNet, udało się zdziałać w naszym mieście naprawdę wiele.
Badania potwierdziły, że nasz miejski miód jest zdrowy i bezpieczny. Dzięki podkreślaniu roli owadów zapylających zmieniło się także podejście samych bydgoszczan.
W miejskich parkach i przydomowych ogródkach coraz częściej można zobaczyć hotele i domki dla owadów.
Powstały też łąki kwietne oraz przyszkolne ogrody. 

owad-4W ZDMiKP również włączyliśmy się do tej szczytnej akcji.
Przy naszej siedzibie wykonaliśmy łąki z roślinami kwitnącymi, będącymi źródłem pokarmu dla owadów zapylających. Postawiliśmy też domek dla pszczół.
Łąka z roślinami kwitnącymi, której nie zamierzamy kosić, jest źródłem pokarmu dla owadów zapylających.
W ostatnim czasie zasialiśmy też kolejne rośliny miododajne.


owad-2Przystąpienie Bydgoszczy do projektu BeePathNet wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, działania człowieka na środowisko, powodują negatywny wpływ na populacje różnych gatunków owadów.
To dzięki ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli.

Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce.
Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt.
owad-3Przypominamy, że 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. 
Ustanowienie tego dnia miało na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt powszechnego wymierania pszczół i wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy.

W Bydgoszczy stwierdzono występowanie aż 214 różnych gatunków pszczół. W Polce występuje ich 450-470 (różne źródła podają różne dane).
Postarajmy się wspólnie, żeby te liczby się nie zmniejszyły.