limity-3Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. Ruszyły pierwsze prace.


Plac budowy został Wykonawcy przekazany pod koniec kwietnia. Obecnie prowadzone są roboty związane z wycinką drzew i karczowaniem pni, odhumusowaniem, robotami ziemnymi w postaci wykopów i nasypów. Przedmiotowe prace prowadzone są jednak poza istniejącym pasem jezdni.

limity-1Pierwsze zmiany w organizacji ruchu wykonawca planuje wprowadzić na przełomie czerwca i lipca na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej.
Na tym odcinku pojawią się zwężenia, wprowadzony będzie ruch wahadłowy, sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.Przypominamy, że w ramach realizowanego zadania na 3 km odcinku ul. Smukalskiej powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe i nowe przystanki autobusowe. Wykonane zostanie też nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

limity-4Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja jest realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.