sierzant-1W Bydgoszczy mamy coraz więcej dróg rowerowych. Na wąskich uliczkach osiedlowych coraz częściej jednak stosujemy kontraruch rowerowy lub kontrapasy.
Niestety wielu cyklistów ich nie rozróżnia, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Warto więc wiedzieć czym się się charakteryzują i jak bezpiecznie się po nich poruszać rowerem.

rowery-1Kontraruch rowerowy to wprowadzenie ruchu rowerów „pod prąd" – dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych.

Ulicę, na której wprowadzono kontraruch rowerowy najłatwiej rozpoznać po znakach drogowych:
- odcinki dróg z ruchem rowerowym „pod prąd" wyposażone są w znaki pionowe D-3 „droga jednokierunkowa" (i B-2 „zakaz wjazdu" ze strony przeciwnej) z tabliczką „Nie dotyczy rowerów".

Kontraruch rowerowy może być stosowany tylko na drogach jednokierunkowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

- ruch rowerzystów odbywa się po jezdni – po prawej stronie patrząc w kierunku ruchu rowerzysty!

roweryOznakowanie
Tabliczki „Nie dotyczy rowerów" informujące o kontraruchu:
- na odcinkach długości ok. 5 – 20 m przed i za skrzyżowaniem wprowadza się oznakowanie poziome w formie wyznaczenia krótkiego pasa ruchu dla rowerów jadących w kierunku przeciwnym do kierunku pozostałych pojazdów (nawierzchnia oznaczona na czerwono), a oddzielenie części jezdni przeznaczonej na kontraruch rowerowy od pozostałej części jezdni następuje linią ciągłą, poza tym można zastosować także fizyczne rozdzielenia (wyspa rozdzielająca w krawężnikach, wyspa rozdzielająca z elementów prefabrykowanych, separator itp.).

rowery3Kontrapas rowerowy – jest to pas ruchu dla rowerów, wyznaczony na całej długości oznakowaniem poziomym, w kierunku przeciwnym do ruchu innych pojazdów na drogach jednokierunkowych.
Kontapasy rowerowe stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 do 50 km/h. 

Najważniejszą zasadą jest w tym przypadku, że po kontrapasach rowerowych cykliści mogą prouszać się TYLKO w jednym kierunku. Ruch w przeciwną stronę odbywa się po prawej stronie jezdni i zgodnie z zasadami ogólnymi !
[ przykład ul. Wiatrakowej na Szwederowei (powyższe zdjęcie) - jadąc w dół korzystamy z kontrapasu. Jadąc "pod górę", rowerzyści poruszają się po stronie samochodów ]

Oznakowanie
Kontrapas rowerowy wyznacza się na jezdni, jako jej część oddzieloną od części przeznaczonej dla ruchu pojazdów w kierunku wskazanym znakiem D-3 „droga jednokierunkowa", oznakowaniem poziomym (linia ciągła lub linia przerywana) i ewentualnie separatorami ruchu na wlocie i wylocie odcinka jednokierunkowego. Odcinki dróg, na których wyznaczono kontrapasy wyposażone są również w znaki pionowe D-3 „droga jednokierunkowa" (i B-2 „zakaz wjazdu" ze strony przeciwnej) z tabliczką „Nie dotyczy rowerów".

rowery-2Często na takich ulicach stosuje się znaki poziome w postaci „sierżantów rowerowych" stosowanych dla kierunku zgodnego z kierunkiem zasadniczym na drodze. Spełniają one rolę podpowiedzi dla rowerzysty, w jakim kierunku można poruszać się rowerem na danej ulicy oraz którą częścią jezdni należy jechać.

Natomiast z perspektywy kierowcy samochodu, sierżant rowerowy jest informacją, że w danym miejscu może spodziewać się rowerzysty. 

Infrastruktura rowerowa w Bydgoszczy.
Obecnie długość dróg rowerowych na terenie Bydgoszczy wynosi ok. 100 km.
68% dróg rowerowych posiada nawierzchnię bitumiczną, a pozostałe nawierzchnię z kostki betonowej i gruntową.
Oprócz rozbudowy infrastruktury rowerowej prowadzone są też liczne działania promujące ruch rowerowy.