zala-5We współpracy z firmami Zalando oraz Panattoni wznoszącymi nowe centrum logistyczne, zlecamy przebudowę układu drogowego na połączeniu ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Łęgnowie.
Dzięki inwestycji zachowany zostanie płynny ruch na Nowotoruńskiej i przebudowana zostanie pętla autobusowa.


zala-2Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowane zostały w porozumieniu z firmami wznoszącymi nowe centrum logistyczne.
W oparciu o podpisaną umowę inwestor opracował kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta.
Zewnętrzny partner poniesie też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników, które powstaną w pierwszym etapie.

Dokumentacja zakłada między innymi:
- budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") do centrum logistycznego (będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor, który również nabył działkę w tej części miasta);
- przebudowę odcinka ulicy Hutniczej (od ul. Łęgnowskiej do pętli tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami);
- przebudowę pętli autobusowej Łęgnowo;
- budowę nowego łącznika w kierunku ul. Nowotoruńskiej wraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym z dodatkowymi pasami do skrętu;
- zmiana układu skrzyżowania ulic Hutnicza / Nowotoruńska) celem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu przy szkole.
Ważną częścią zadania jest również budowa nowych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo.

zala-3Obecnie trwa przetarg, w którym zlecana jest budowa nowego łącznika ul. Hutniczej z Nowotoruńską i przebudowa pętli autobusowej, z której korzystają linie nr 59, 73, 76, 85 i 36N. Po wyłonienie wykonawcy i podpisaniu umowy roboty drogowe zajmą do 8 miesięcy.
Przy wyborze oferty dodatkowym kryterium jest skrócenie terminu prac oraz wydłużenie gwarancji.


zala-4Wcześniej inwestor zlecił na swój koszt budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") bezpośrednio przed centrum logistycznym oraz przebudowę ulicy Hutniczej od Nowołęgnowskiej aż do budowy nowego łącznika z ul. Nowotoruńską .
Ułożona została kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz nowa sieć wodociągowa, trwają już prace nad podbudową drogi, ustawiane są krawężniki.

Zakończenie prac przy tym etapie planowane jest jeszcze w tym roku.