wia-pkp-1Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z powodu specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami, wypowiedziała wykonawcy realizującemu przebudowę wiaduktu, dotychczasowe uzgodnienia.
Brak możliwości zamknięcia ruchu kolejowego pod obiektem nawet na kilka godzin, wstrzymało rozbiórkę wiaduktu.


Wykonawca, zgodnie z harmonogramem, rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne.
Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem.
Przygotowany był już do rozbiórki obiektu nad linią kolejową.

wia-pkp-2Spółka PKP PLK z powodu jednak „specjalnych transportów kolejowych z węglem i paliwami", wstrzymała pozwolenia na wyłączenia kolejowe, które umożliwiłyby Wykonawcy prowadzić roboty rozbiórkowe nad torami.
Główne prace rozbiórkowe musiały zostać wstrzymane.

Przypominamy, że wyłączenia kolejowe to czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną, by umożliwić wykonywanie robót budowlanych.

Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy.
Cofnięcie powyższych pozwoleń uniemożliwia wykonawcy kontynuowanie prac rozbiórkowych.

Dodatkowo, jako Zamawiający (ZDMiKP), jesteśmy zobligowani do końca roku wydać na realizację tej inwestycji kwotę 15 mln zł w celu pozyskania rządowego dofinansowania na budowę nowego wiaduktu. Wstrzymanie robót uniemożliwia wręcz spełnienie tego warunku. Dlatego również z tego powodu, wspólnie z wykonawcą, pracujemy nad wprowadzeniem zmian w sposobie realizacji i harmonogramie zadania.

wia-pkp-3Wykonawca będzie nadal prowadził roboty przy rozbiórce przyczółków i budowie nowych.
Jednocześnie, trwają intensywne rozmowy z firmą Mostostal Kielce, dotyczące wprowadzenia zmian technologicznych umożliwiających otwarcie tzw. frontu robót choćby poza strefą torowiska, co wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowych konstrukcji stabilizujących przęsła podczas rozbiórki. Kontynuowane będą też rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem.

Budowa nowego wiaduktu to koszt prawie 30 mln zł.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Zakończenie prac było planowane w połowie przyszłego roku.