jezdziecka-1Trwają zawansowane prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej.
Nowe odcinki pozwolą mieszkańcom Bydgoszczy i Osielska w bezpieczny sposób poruszać się po parkowej obwodnicy otaczającej od Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. 


Prace na ul. Jeździeckiej rozpoczęły się latem. Wykonawca w pierwszej kolejności rozpoczął przebudowę sieci podziemnych. Te prace są własnie na ukończeniu.
W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż słupów oświetleniowych.

jezdziecka-2Przygotowane zostało też prawie na całym odcinku koryto pod nową drogę rowerową. Obecnie ustawiane są krawężniki.
Na pierwszym odcinku od ul. Podkowy do centrum handlowego kończy się układanie warstwy podbudowy, co przy sprzyjających warunkach pogodowych, pozwoli układać pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej.

Na drugim odcinku - od ronda do ul. Gdańskiej - wykonane zostało korytowanie ale trwa jeszcze budowa przepustów. Po ich wykonaniu rozpocznie się układanie podbudowy.
Przebudowywane są również przejścia dla pieszych.
Wykonywane będą poza tym roboty brukarskie przy peronach, zjazdach i chodnikach.

Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m.
Inwestycję zleciliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj.

jezdziecka-3Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu.

Zależy nam, by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również pieszym. Ciąg pieszo-rowerowy będzie skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu, w tym z przystankami komunikacji publicznej. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Wszystkie rozwiązania skonsultowaliśmy na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami. Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.

Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in.Niemcz, Maksymilianowo). To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz.