miasto-1Jesteśmy gotowi do dokończenia rewitalizacji ulic na Starym Mieście.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tych inwestycji środkami centralnymi. Otrzymaliśmy zakładane 30 mln zł więc prace budowlane mogą ruszyć jeszcze w tym roku.
Do programu zgłosiliśmy zadania, które posiadają gotową dokumentację i niezbędne pozwolenia. 
Zadania są dofinansowane w 50%, pozostała część będzie opłacona z budżetu miasta Bydgoszczy.

3-mapkaW projektu zaplanowanliśmy przebudowę 20 bydgoskich ulic.
Bardzo ważnym elementem jest dokończenie przebudowy historycznego układu ulic na Starym Mieście (m.in. ul. Pod Blankami, Grodzkiej, Jan Kazimierza). To niezbędny element kompleksowej rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
Kolejną grupę zadań stanowią ulice ułatwiające dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej (Iławska, Kromera).

Ostatnią najliczniejszą grupę ulic do przebudowy stanowią drogi bez twardej nawierzchni.
Będzie to ważne uzupełnienie innych miejskich programów, które pozwoliły w ostatnich latach utwardzić ponad 120 ulic o łącznej długości ponad 35 kilometrów.

Ulice zaplanowane do przebudowy:
1. ul. Grodzka
2. ul. Przy Zamczysku
3. ul. Pod Blankami
4. ul. Jana Kazimierza
5. ul. Przyrzecze
6. ul. Malczewskiego
7. ul. Zaułek
8. ul. Iławska (odcinek prostopadły do ul. Fordońskiej)
9. ul. Janowiecka
10. ul. Kętrzyńska
11. ul. Ciechocińska
12. ul. Żeromskiego
13. ul. Charzykowska (od Bruskiej do Wiejskiej)
14. ul. Szamarzewskiego (od Piaski do Błotnej)
15. ul. Baranowskiego ( od Smukalskiej do Baranowskiego 71)
16. ul. Piaski (odcinek od Szamarzewskiego - do Piaski 8)
17. ul. Kotowicza
18. ul. Kromera
19. ul. Pogodna 
20. ul. Syrokomli