zielono-1Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe połączyliśmy w tym roku z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów. Szpalery drzew zasadziliśmy m.in. wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej. Zieloną rewolucję przeszły tereny w Starym Fordonie. Drzewa i krzewy zdobią otoczenie przebudowanych wiaduktów na osiedlu Leśnym i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Wyżynach.

W tym roku wzdłuż bydgoskich ulic dosadziliśmy prawie 1000 drzew i kilkanaście tysięcy krzewów.

promenada-fin-5Zielony raj między ścieżką i Wisłą
W tym miesiącu zakończyliśmy między innymi rewitalizacja terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie.
Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów początkowo planowaliśmy zasadzenie ponad 130 drzew i kilkaset krzewów.
W trakcie realizacji robót zdecydowaliśmy się na rozszerzenie tego pakietu o dodatkowe 500 krzewów.

W ten sposób Stary Fordon zyskał między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także klony, lipy i głogi.
Na skarpach powstały skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.

prome-fin-3Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządziliśmy także łąki kwietne.
Zainstalowanych zostało wiele tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego terenu, należącego do europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000".
W trakcie prac szczególną ochroną zostały objęte drzewa pomniki przyrody. Cześć roślin objętych ochroną został na początkowym etapie prac przesadzona na nowe stanowiska np. arcydzięgiel litwor.

smuk-5Rozbudowa ulicy Smukalskiej o nowe jezdnie i ścieżkę rowerową pomiędzy Piaskami i Smukałą, wiązała się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu.
W nowym pasie drogowym dosadziliśmy 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.
Ulicę zdobią przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych. Drzewa zdobią między innymi okolice parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętli na Piaskach, skrzyżowania z ulicą Agrestową i pętlę w Smukale. Krzewy pomogły zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni. Krzewy tawuły tworzą kolorowe skupiska między innymi w rejonie pętli w Smukale.

Wiosną zasadziliśmy drzewa wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chemicznej. Pas pomiędzy jezdnią i ścieżką wypełniło 17 egzemplarzy dorodnych sosen. 15 drzew i 100 krzewów wypełniło też otoczenie nowego parkingu przy ul. Goszczyńskiego.

je-3Kapitalną zmianę przeszła też ulica Jeździecka otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Wraz z budową drogi rowerowej wykonawca zasadził 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzono również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

zieleno-akZazieleniły się też okolice przebudowanych wiaduktów. Przy nowym wiadukcie WOŚP na ul. Wojska Polskiego zasadziliśmy lipy, świerki i kasztanowce. W obrębie wiaduktu Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Armii Krajowej pojawiły się sosny, brzozy oraz Ligustr pospolity.
Łącznie przy obu wiaduktach oraz pobliskich ulicach zasadziliśmy ponad 200 drzew krzewów.