oswietle-1Bydgoszcz intensywnie przygotowuje się do wymiany całego starego oświetlenia ulicznego.
Przyniesie to duże oszczędności i ograniczy liczbę awarii. Pracujemy nad projektami, na które zdobywamy niezbędne środki.
Po wymianie oświetlenia na al. S. Wyszyńskiego w kolejnych latach zlecimy znacznie większy zakres prac. Pomogą nam fundusze zewnętrzne.

Miasto we wrześniu zdobyło dofinansowanie z programu Elena przygotowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Zapewnia on wysokie – 90-procentowe dofinansowanie inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej (m.in. infrastruktury.).
Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 13 mln zł.

oswietle-3Jednym z celów miasta jest wymiana oświetlenia ulicznego.
W ramach tego zadania planowana jest wymiana ponad 5000 punktów świetlnych na sieci będącej własnością Miasta oraz kompleksowa budowa nowych 11 000 punktów świetlnych LED (kable, szafy, słupy, oprawy) w miejscu istniejącego oświetlenia będącego własnością Spółki Enea.

Konieczna będzie również budowa 387 km nowych linii zasilających i wymiana ok. 547 szt. starych szaf oświetleniowych na nowe z inteligentnym systemem sterowania (umożliwiającym m. in. redukcję mocy opraw w godzinach nocnych co przyniesie dodatkowe oszczędności.

Szacunkowy koszt łączny inwestycji to ok. 150 mln zł.
Na realizację tego zadania miasto wykorzysta fundusze m.in. ze środków europejskich na lata 2021-27, fundusze centralne oraz środki własne.

Bydgoszcz zdobyła właśnie 4 mln wsparcia na realizację części tego zadania w ramach centralnego programu "Rozświetlamy Polskę".
Szacujemy, że kwota 4 mln zł pozwoli jednak na montaż ok. 2 tysięcy nowoczesnych i energooszczędnych opraw z oświetleniem typu LED.
Wymiana prowadzona będzie w rożnych punktach miasta.
W pierwszej kolejności na ulicach, na których zostało do wymiany jeszcze kilka lub kilkanaście starych opraw.

Co ciekawe dotacje w takiej samej wysokości (prawie 4 mln zł) otrzymały też znacznie mniejsze gminy i miasta niż Bydgoszcz np. 15-tysięczna gmina Halinów, 35 tysięczna gmina Opoczno czy 64-tysięczny Chełm.

lampa-3Działo się w 2023
W tym roku zrealizowaliśmy też kompleksową wymianę oświetlenia na kilku ważnych ulicach, m.in. al. S. Wyszyńskiego. 
Od ronda Fordońskiego do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ułożyliśmy blisko 3 kilometry kabla i ustawiliśmy 85 aluminiowych słupów oświetleniowych z nowymi energooszczędnymi oprawami LED.


lampa-6Nowoczesne oprawy pozwoliły ograniczyć zużycie energii o około 60%, a także koszty serwisowania urządzeń (o około 75%).
Aluminiowe słupy zamiast betonowych poprawiły też estetykę miejskiej przestrzeni.
Tylka ta inwestycja pochłonęła ponad 1,6 mln zł.