skarpa-4Rozpoczynają się roboty budowlane na ulicy Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą.
Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki.
Zazielenimy też skwer przy skrzyżowaniu z ul. W. Korfantego.
Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami.

skarpa-1To zadanie to jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów.
Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.

W tym roku przebudujemy ostatni odcinek ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.

Zakres inwestycji obejmie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
W ramach zadania pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

skarpa-4Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z Pod Skarpą oraz na ul. Pod Skarpą przy skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń.
W rejonie skrzyżowania ulic Korfantego i Pod Skarpą posadzimy 40 (brzóz, sosen i świerków) drzew i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

skarpa-3Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą robót, którym została firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

W tym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy.
Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone po "majówce" 

Realizacja zadania by minimalizować utrudnienia będzie podzielona na dwa realizowane po sobie etapy: pierwszy obejmie ponad 300 m odcinek na zachód od ulicy Matki Teresy z Kalkuty, a drugi - 360 m odcinek wschodni. 
Podczas głównych robót kierowcy będą mogli korzystać z sąsiednich ulic zbudowanych w poprzednich latach (m.in. Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty).

O szczegółach zmian w ruchu, informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej i kontach społecznościowych ZDMiKP.

skarpa-2Po wykonaniu prac w rejonie osiedla Eskulapa do przebudowy pozostanie już tylko ostatnia część trasy od ul. Zamczyska do granicy z gminą Osielsko. Trwa przetarg na wykonanie  dokumentacji projektowej.
Na tym odcinku powstanie też infrastruktura rowerowa, która połączy się z infrastrukturą rowerową w Osielsku. 

Ważne liczby:
• Długość odcinka do przebudowy – 0,7km
• Długość wcześniej wyremontowanych odcinków ul. Zamczysko i Pod Skarpą – 3,6 km
• Liczba dosadzanych drzew – 40 szt.
• Liczba dosadzanych krzewów – 534 szt.