otw-1Budowa nowych mostów (drogowego i tramwajowego) oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami, to największa inwestycja drogowa w Bydgoszczy.

Wartość zadania - finansowanego ze środków unijnych - to prawie 170 mln zł. 

W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Powstało nowe oświetlenie oraz ciągi piesze i rowerowe.
Przebudowanych zostało kilka skrzyżowań a "stara" przeprawa została wyremontowana.
Nasadzone zostały też liczne drzewa i krzewy.

27 marca udostępniony do ruchu został wyremontowany most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Włączona została też sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską.

W kwietniu wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe w obrębie zrealizowanej inwestycji. Nie będą one miały jednak większego wpływu na płynność ruchu.