kladka-3Na ul. Wojska Polskiego powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni dedykowane przede wszystkim seniorom i osobom z niepełnoprawnościami.
Inwestycja ułatwi korzystanie z przystanków tramwajowych.
Na likwidacji starej kładki, zyskają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy. Ruszają prace rozbiórkowe.

k-3Na etapie konsultacji społecznych za likwidacją kładki jednoznacznie wypowiedziały się Rady Osiedla Wyżyny oraz Kapuściska, rowerzyści ze Stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna, stowarzyszenia reprezentujące pieszych w Stowarzyszeniu Społeczny Rzecznik Pieszych (obecnie Bydgoski Ruch Miejski), osoby starsze i niepełnosprawne (Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny), a także eksperci od organizacji ruchu ze Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy.
Dlatego wybraliśmy to rozwiązanie, chociaż większą część ankietowanych proponowała pozostawienie kładki.
Szacowany koszt ewentualnej budowy nowej kładki to aż kilkanaście milionów złotych,

Wykonawca robót, którym jest firma KORMOST S.A., zakończyła prace nad projektem. Teraz ruszają prace rozbiórkowe.

k-2Prace będą realizowane etapami.
Od poniedziałku (15.04) prowadzane będa przygotowania do zmian w organizacji ruchu w obrębie kładki.
Wykonawca przygotuje przejście na poziomie jezdni i dopiero wtedy obiekt zostanie zamknięty.


kladka-5W środę 17 kwietnia
rozpocznie się demontaż elementów kładki: barierki, rynny i schody.
Po wykonaniu tych prac, za pomocą dźwigów rozpocznie się całkowity demontaż obiektu nad ul. Wojska Polskiego. 

Roboty nad torowiskiem będą realizowane w weekendy lub w godzinach nocnych, w celu minimalizowania utrudnień.
O szczegółach i czasowym zamknięciu ruchu tramwajowego, będziemy informować na bieżąco. 

kladka-1Po rozbiórce kładki, powstaną docelowe przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
W ramach prowadzonych prac, konieczne będzie też wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.

Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).
Wszystkie prace zakończą się po wakacjach.
Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 3,6 mln zł.

k-4Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często więc wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego obiektu.