rybi-1Rozpoczęły się pierwsze prace przy Rybim Rynku. Plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i stylowe lampy.
To kolejny etap rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
W jej ramach też kilka uliczek w centrum, zyskuje stylowe nawierzchnie i nowe oświetlenie.
Większość tych robót właśnie dobiega końca.


rybi-8W pierwszej kolejności wykonywane były prace na uliczkach śródmieścia.
Nawierzchnie zostały już wymienione na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) oraz ul. Malczewskiego.
Większość robót została też zrealizowana na ul. Zaułek, ul. Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza) a także na Przyrzeczu (od ul. Długiej do Ku Młynom).

rybi-3Obecnie prowadzone są roboty na skrzyżowaniu ul. Pod Blankami przy ul. Trybunalskiej. Po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na odcinek od ul. Jana Kazimierza do ul. Długiej.

Kontynuowane są też prace przy układaniu nawierzchni na odcinku ul. Grodzkiej między Mostową a ul. Malczewskiego oraz przy Rybim Rynku.

rybi-4Wykonawca przygotowuje się już do przeniesienia zaplecza budowy z Rybiego Rynku, aby móc przystąpić do robót budowlanych w centralnej części placu.
Latem Wykonawca rozpocznie też przebudowę ul. Jana Kazimierza i ul. Przy Zamczysku.
Te prace będą realizowane na końcu, aby zminimalizować utrudnienia w obrębie Placu Kościeleckich, gdzie obecnie trwa jeszcze rewitalizacja.

rybi-2Będzie pięknie
Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Z placu zniknie parking. Będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też stylowe ławki i oświetlenie.

rybi-6Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.
Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie. Nad tym projektem pracują już studenci Politechniki Bydgoskiej.
Nad rzeką docelowo stanie też rzeźby kobiety sprzedającej śledzie a budynek spichrzy zyska dodatkową Iluminację.

rybi-7Wykonawcą przebudowy uliczek i Rybiego Rynku jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.