rower-222Zlecamy budowę kolejnego ważnego odcinka drogi rowerowej z kładką nad magistralą węglową, który połączy wcześniej wyremontowane ścieżki wzdłuż ul. Fordońskiej.
W tym roku zleciliśmy prace nad wieloma innymi rowerowymi zadaniami.


Nowe zadanie zlecamy w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Polega ono na budowie nowego ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. Fordońskiej od Sochaczewskiej do Wiślanej.
Zakres zadania obejmuje też między innymi:
• wyposażenie całego skrzyżowania ul. Fordońskiej z Sochaczewską w sygnalizację świetlną,
• dobudowanie lewoskrętu z ul. Fordońskiej w Sochaczewską,
• nowe oznakowanie poziome przejścia dla pieszych przez ul. Fordońską wraz z remontem infrastruktury pieszej na pasie dzielącym i za przejściem dla pieszych,
• budowę kładki pieszo-rowerową z pełnym odwodnieniem i oświetleniem o szerokości ok. 4 m,
• wykonanie obejścia drogi dla rowerów za peronem przystankowym na wysokości ul. Wiślanej.

Wcześniej opracowana została koncepcja drogi, która połączy wyremontowane w ostatnich latach odcinki ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej.
Obecnie trwa przetarg na prace projektowo-budowlane.
Po podpisaniu umowy zajmą one około 1,5 roku.
Zadanie było wskazywane jako jeden z priorytetów inwestycyjnych przez Zespół ds. polityki rowerowej.

rower-333Szereg innych zadań
Wcześniej zleciliśmy m.in. budowę brakujących ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Magnuszewskiej oraz w rejonie ul. Biwakowej w kierunku mostu na DW nr 244 w Janowie.
W trakcie procedury są przetargi na zaprojektowanie i budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Kieleckiej, J. Sułkowskiego, Sudeckiej oraz fragmentu Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.

mapa-rower-333Łącznie w Bydgoszczy mamy już prawie 140 km kilometrów dróg rowerowych. Ubiegły rok był jednym z najlepszych pod kątem długości nowych tras rowerowych. Powstało ich około 10 kilometrów. Powstały między innymi nowe trasy wzdłuż ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, bulwarów nad Brdą, nad Wisłą w Starym Fordonie oraz Śródmieściu. 
W ostatnim czasie wydaliśmy też pierwszą Rowerową Mapę Bydgoszczy. Dostępna jest bezpłatnie w siedzibie ZDMiKP na ul. Toruńskiej 174a.