Z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy przeprowadziliśmy akcję nakierowaną na bezpieczeństwo pieszych. 
Za pomocą kamer obserwowaliśmy przejście na ul. Wojska Polskiego. 
Niestety nie obyło się bez upomnień i mandatów.
Liczba wykroczeń była naprawdę spora.

 

To już kolejna akcja, którą przeprowadziliśmy wspólnie z bydgoskimi policjantami.
Za pomocą kamer obserowaliśmy zachowanie pieszych na przejściu przy ul. Wojska Polskiego.

W ciągu całego dnia ujawnione zostały aż 52 wykroczenia popełniane przez piesztych i 45 przez kierowców.
Niechronieni użytkownicy drogi najczęsciej przechodzili przez jezdnie w niedozwolonym miejscu (33 wykroczenia) lub na czerwonym świetle (14)
W przypadku wykroczeń kierowców, zdecydowana większość z nich, (blisko 30) dotyczyła przekraczania prędkości w rejonie przejścia.

Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do obowiązujących przepisów.