Aktualności

Czytaj więcej...Zawiadamiamy, że z powodu renowacji budynku przy Placu Kościeleckich 6 zajęty będzie chodnik w związku prowadzonymi pracami budowlanymi. W związku z tym należy się spodziewać utrudnionego ruchu pieszych. Przepraszamy za doznane niedogodności.

Czytaj więcej...Na rondzie Bernardyńskim zostały zakończone prace związane z wymianą torów tramwajowych na podkładach żelbetowych oraz prace związane z wykonaniem nowej podbudowy betonowej pod nawierzchnię drogową. W tej chwili trwa proces dojrzewania betonu, który potrwa do końca tygodnia. Ostatnim elementem do zakończenia pierwszego etapu remontu będzie wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej na wykonanej podbudowie betonowej. Po zakończeniu połówkowego remontu odcinka od ronda Bernardyńskiego w kierunku ulicy Toruńskiej, ruch samochodowy z ulicy Kujawskiej w kierunku ronda Jagiellonów zostanie prowadzony wyremontowanym odcinkiem i rozpoczną się prace na drugiej części torowiska i jezdni.

Czytaj więcej...Czasowa organizacja ruchu w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana

Uprzejmie informujemy, że od dnia: 11.08.2014 do: 30.04.2015  prowadzone będą prace związane z przebudową układu drogowego przy centrum handlowym IKEA (przy południowej jezdni ul. Fordońskiej).

Czytaj więcej...Na podstawie danych uzyskanych od Dyrekcji Kontraktu budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.08.2014 do dnia 13.09.2014 zostanie wprowadzona kolejna czasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego obejmująca swoim zakresem zamknięcie całkowite dla ruchu północnej części skrzyżowania ulicy Akademicka-Rupniewskiego