ulica farnaTrwają prace przy rewitalizacji uliczek Starego Rynku. Swój dawny blask odzyskają ulice: Mostowa, Spichlerna, Batorego, Trybunalska, Jezuicka, Niedźwiedzia, Farna, Ku Młynom, Grodzka na odcinku od Spichrzy do ulicy Mostowej.

Poza uliczkami wyremontowane zostaną również mosty: Sulimy Kamińskiego, Ku Młynom, Tamka.

Roboty zostały podzielone na cztery etapy. W tej chwili realizowany jest etap pierwszy. Swoim zakresem obejmuje prace na moście Sulimy Kamińskiego, przebudowę ulic Ku Młynom, Spichlerną, Batorego, Jezuicką (od ul. Długiej do ul. Niedźwiedzia), Trybunalską. Obecnie są prowadzone prace rozbiórkowe i ziemne. Gestorzy sieci wykorzystując fakt rozkopania ulic, przebudowują swoje instalacje m.in. wraz z naszymi pracami prowadzona jest przebudowa ciepłociągu w ciągu ulic Mostowej i Ku Młynom. Przekładane są i układane nowe instalacje elektryczne, kanały teletechniczne, wodociągowe. Po zakończeniu prac związanych z układaniem instalacji rozpoczną się roboty odtworzeniowe jezdni i chodników. Nawierzchnie jezdni będą wykonane z kostki kamiennej rzędowej, a chodniki z płyt granitowych. Krawężniki będą wykonane z kamienia. Poza ulicą Trybunalską wszystkie ulice uzyskają status pieszo-jezdni.

Drugi etap obejmie przebudowę mostu im. Sulimy Kamińskiego - będą kontynuowane prace przy ulicy Ku Młynom, Mostowej (od Placu Teatralnego do ulicy Grodzkiej). Rozpocznie się przebudowa ulicy Jezuickiej (od ulicy Niedźwiedzia do ulicy Farnej) oraz ulicy Niedźwiedzia.  

W trzecim etapie, poza kontynuacją prac przy przebudowie mostu im. Sulimy Kamińskiego, rozpoczniemy remont mostu Tamka wraz z ulicą oraz ulic Mostowej – ciąg pieszy (od ulicy Grodzkiej do płyty Starego Rynku), ulicy Grodzkiej (od ulicy Mostowej do ulicy Jatki).

W ostatnim - czwartym etapie będziemy kontynuowali prace przy moście im. Sulimy Kamińskiego, moście Tamka oraz wyremontujemy ulicę Farną (od ulicy Jezuickiej do ulicy Malczewskiego).

fot. Wizualizacja ulicy Farnej po remoncie

Koordynator robót

Informator o inwestycji

PLANOWANE ZAKRESY PRAC NA ZADANIU:

Zadanie 1 – Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku

Zadanie 2 - Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka, Ku Młynom, Farna, Spichlerna

Zadanie 3 - Przebudowa ulicy Mostowej z fragmentem ul. Grodzkiej

 

HARMONOGRAM PRAC DLA ZADANIA:

L.p.

Zakres robót

Planowany termin realizacji

OD

DO

 

ROBOTY MOSTOWE razem z infrastrukturą drogową

 

1.

Przebudowa mostu J. Sulimy - Kamińskiego

21.06.2014

30.11.2014

2.

Przebudowa Mostu Ku Młynom

21.06.2014

15.09.2014

3.

Przebudowy Mostu na Jazie

16.09.2014

30.11.2014

 

ROBOTY DROGOWE

   

4.

Ulica JEZUICKA od ul. Długiej do ul. Niedźwiedzia

21.06.2014

31.08.2014

5.

Ulica BATOREGO

21.06.2014

31.08.2014

6.

Ulica KU MŁYNOM

21.06.2014

31.08.2014

7.

Ulica TRYBUNALSKA

21.06.2014

31.08.2014

8.

Ulica SPICHLERNA

21.06.2014

31.08.2014

9.

Ulica GRODZKA od ul. Mostowej do ul. Jatki

20.07.2014

20.09.2014

10.

Ulica JEZUICKA od ul. Niedźwiedziej do ul. Farnej

11.08.2014

06.10.2014

11.

Ulica NIEDŹWIEDZIA

11.08.2014

06.10.2014

12.

Ulica MOSTOWA od Placu Teatralnego do ul. Grodzkiej

01.09.2014

30.11.2014

13.

Ulica MOSTOWA ciąg pieszy od ul. Grodzkiej do płyty Starego Rynku

15.09.2014

15.11.2014

14.

Ulica FARNA

06.10.2014

30.11.2014