1. Zasięg stref biletowych

Obszar obsługiwany przez komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podzielony jest na dwie strefy biletowe:

I strefa biletowa obejmuje obszar Miasta Bydgoszczy w jego granicach administracyjnych (do I strefy zaliczone są w całości także linie wybiegowe nr 75, 56, 80, 35N),
II strefa biletowa obejmuje obszar Gminy Osielsko i Gminy Białe Błota.

2. Ważność biletów w strefach

• w I strefie biletowej można podróżować na podstawie biletów ważnych w strefie I lub I i II,
• w II strefie biletowej można podróżować tylko na podstawie biletów ważnych w strefie I i II,
• bilety jednorazowe i czasowe mają nadrukowane oznaczenie strefy biletowej w której są ważne,
bilety jednorazowe (także z występującym nadrukiem I strefa), bilety dobowe i 5 - dobowe ważne są w I i II strefie biletowej tj. w całej sieci,
bilety godzinne ważne są tylko w I strefie biletowej (miejskiej),
• skasowany bilet jednorazowy na linii międzygminnej uprawnia do przejazdu na całej trasie tej linii, także na odcinku przebiegającym w I strefie (miejskiej),
skasowany bilet godzinny uprawnia do przejazdu liniami międzygminnymi (93 i 94) tylko na odcinku przebiegającym w granicach I strefy biletowej tj. do ostatniego przystanku w I strefie,
• oznaczenie ważności wszystkich biletów z uwzględnieniem stref biletowych podane jest w cenniku opłat.

3. Nazwy przystanków granicznych na liniach przebiegających przez dwie strefy biletowe:
• linia nr 93 - ostatni przystanek w I strefie: Gdańska / Jeździecka,
- pierwszy przystanek w II strefie: Osielsko / Myślęcinek,
• linia nr 94 - ostatni przystanek w I strefie: Jeździecka / Ogród Botaniczny,
- pierwszy przystanek w II strefie: Niemcz / Kasprowicza,
• linia nr 91 i nr 92 - rozpoczęcie podróży z przystanku Błonie w kierunku Białych Błot i odwrotnie oznacza z punktu widzenia taryfowego przejazd II strefą biletową.

Uwaga:
Podróżując liniami międzygminnymi systemy głośnomówiące w pojazdach informują o przekroczeniu granicy stref biletowych.