Poznańska delegacja w BydgoszczyW ZDMiKP gościliśmy delegację Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) oraz poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK). Przedstawiciele organizatora lokalnego transportu zbiorowego w stolicy Wielkopolski oraz największego wielkopolskiego Operatora zapoznali się z naszymi rozwiązaniami wdrożonymi w ramach systemu ITS. W rewanżu my poznamy ich doświadczenia związane z wdrażaniem Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

Miasto Poznań, podobnie jak Bydgoszcz, wdraża swój system ITS dla transportu publicznego. 14-osobowa delegacja z Poznania przyjechała do nas poznać rozwiązania, jakie zastosowaliśmy w ramach budowy linii tramwajowej do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna.

Goście szczególnie dużo uwagi poświęcili zasadom pracy modułów ITS: dynamicznej informacji pasażerskiej, kontroli i rozliczania punktualności, zarządzania flotą oraz wspomagania pracy motorniczych i kierowców. Interesowali się również zagadnieniem planowania przewozów pasażerskich w naszym mieście, w tym podnoszenia efektywności wykorzystania taboru, wprowadzania priorytetów dla komunikacji miejskiej, polityki odnowy taboru oraz prowadzonych i planowanych w najbliższym czasie inwestycji związanych z rozbudową podsystemu transportu szynowego.

Poznańska delegacja w Bydgoszczy

- Takie spotkania i dyskusje pozwalają zbierać niezbędne doświadczenie przy planowaniu naszej komunikacji miejskiej. Pomagają też sprawniej wdrażać rozwiązania, które sprawdzają się w innych miastach - Bartosz Szymandera, Dział Inżynierii Ruchu w MPK Poznań.

W ramach wymiany doświadczeń pracownicy ZDMiKP zapoznają się z rozwiązaniami zastosowanymi przy wdrażaniu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, odpowiednika Bydgoskiej Karty Miejskiej. Spotkanie to odbędzie się w kontekście planowanej przez ZDMiKP budowy systemu Biletu Metropolitalnego, uwzględniającego m.in.: opcję płatności zbliżeniowych, kolejne nowe funkcjonalności, jak wprowadzenie programów rabatowych, czy rozbudowę systemu dystrybucji biletów.

Współpraca z ZTM Poznań została nawiązana dzięki spotkaniom, jakie odbyły się pod koniec 2014 r. podczas III Kongresu Transportu Publicznego.

Dodatkowo ZDMiKP Bydgoszcz, razem z organizatorami transportu publicznego w: Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Elblągu, Gdyni i Lublinie, będzie współtworzyć Forum Organizatorów Transportu. Jego nadrzędny cel to wymiana doświadczeń związanych z bieżącą działalnością oraz analiza nowych trendów i możliwości ich wdrażania. Pierwsze spotkanie w ramach tej grupy odbędzie się jeszcze w lutym br.

Bydgoska komunikacja miejska w liczbach:

 • ok. 100 milionów pasażerów rocznie,
 • ok. 800 obsługiwanych przystanków na terenie Bydgoszczy,
 • 31 kilometrów tras tramwajowych (+10 km w budowie),
 • ok. 3,5 milionów pociągokilometrów realizowanych w ramach linii tramwajowych rocznie,
 • ok. 16 milionów wozokilometrów realizowanych w ramach linii autobusowych rocznie,
 • 8 linii tramwajowych dziennych + 1 linia tramwajowa sezonowa,
 • 29 linii autobusowych dziennych + 3 linie autobusowe sezonowe,
 • 4 linie autobusowe międzygminne,
 • 5 linii autobusowych nocnych,
 • 51 pociągów tramwajowych w ruchu w godzinach szczytów przewozowych,
 • 187 autobusów w ruchu w godzinach szczytów przewozowych.