Zmiany tras autobusów

Informujemy, że od dnia 01.07.2015 r. firma Eurovia rozpocznie prace związane z wykonaniem remontów nawierzchni jezdni: ul. Hetmańskiej, ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Czesława Langiewicza do ul. Żeglarskiej, ul. Gajowej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kamiennej, ul. Bartosza Głowackiego , ul. Kołobrzeskiej.

Prace potrwają do końca sierpnia br.

 

Remonty nawierzchni na ulicach: Hetmańskiej, Gajowej, Unii Lubelskiej i Bartosza Głowackiego (na odcinku od ul. Gajowej do posesji Bartosza Głowackiego 47) wykonywane będą wyłącznie w porze nocnej od 23.30 do 4.30 i polegać będą na połówkowym zamknięciu jezdni. W rejonie skrzyżowań ruch będzie sterowany przez wyszkolonych sygnalistów. W obrębie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Z dniem 02.07.2015r. na ul. Bartosza Głowackiego (odcinek od posesji Bartosza Głowackiego 47 do ul. Bałtyckiej) oraz na ul. Kołobrzeskiej rozpoczną się prace polegające na zamknięciu południowej części ulicy Kołobrzeskiej i Bartosza Głowackiego (strona parzysta). Północna część jezdni przeznaczona będzie dla ruchu kołowego w jednym kierunku od ul. Gajowej do ul. Kijowskiej. Wjazdy i wyjazdy do posesji i parkingów zapewnione będą poprzez tymczasowo wykonane zjazdy.

03.08.2015r. rozpoczną się prace na północnej części ulicy Kołobrzeskiej i ul. Bartosza Głowackiego a ruch odbywał się będzie tak jak w poprzednim etapie jednokierunkowo (od ul. Gajowej do ul. Kijowskiej). Samochody poruszać się będą po wyremontowanej, południowej części ulicy. W obrębie prowadzonych robót prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h .

 

Zmiany dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego w rejonie osiedla Bartodzieje

 

Informujemy, że od dnia 01.07.2015 r. wprowadzone zostaną czasowe zmiany tras linii autobusowych nr 55, 64, 71 i 33N w rejonie osiedla Bartodzieje. Całkowicie wstrzymany zostanie ruch autobusów na ul. Gajowej, Bałtyckiej, Głowackiego i Kołobrzeskiej do pętli przy ul. Morskiej.

W związku z powyższym linie nr 55 i 71 będą (w obu kierunkach) kierowane na trasę czasowo zmienioną od przystanku Powstańców Wlkp. / Lelewela ulicami: Wyszyńskiego i Skłodowskiej-Curie (po trasie linii nr 83) do przystanku końcowego Skłodowskiej-Curie / Łęczycka.

Autobusy linii nr 64 będą (w obu kierunkach) kierowane na trasę czasowo zmienioną od przystanku Skłodowskiej-Curie / Gajowa ulicą: Skłodowskiej-Curie (po trasie linii nr 83) do przystanku końcowego Skłodowskiej-Curie / Łęczycka.

Autobusy linii nocnej 33N będą (w obu kierunkach) kierowane na trasę czasowo zmienioną od przystanku Powstańców Wlkp. / Lelewela ulicami: Wyszyńskiego i Skłodowskiej-Curie do przystanku Skłodowskiej-Curie / Bałtycka, dalej powrót na stałą trasę.

Na trasie objazdu dla w/w linii obowiązują wszystkie przystanki jak dla linii nr 83.

 

Nadmieniamy, że przychylając się do wniosków mieszkańców - w celu dogodniejszego skomunikowania północnej części osiedla Bartodzieje z pozostałymi liniami komunikacyjnymi, od dnia 01.07.2015 r. uruchomiona zostanie dodatkowo autobusowa linia zastępcza "Z" na trasie okrężnej: Skłodowskiej-Curie / Łęczycka - Skłodowskiej-Curie - Wyszyńskiego - Kamienna - Łęczycka - Skłodowskiej-Curie / Łęczycka.

Przystanki:

  1. Skłodowskiej-Curie / Łęczycka
  2. Skłodowskiej-Curie / Bałtycka
  3. Skłodowskiej-Curie / Gajowa
  4. Rondo Skrzetuskie
  5. Wyszyńskiego / Głowackiego
  6. Kamienna / Wyszyńskiego
  7. Kamienna / Gajowa
  8. Kamienna / Inwalidów
  9. Skłodowskiej-Curie / Łęczycka

Bilety z linii nr 55, 64, 71 po przesiadce zachowują ważność w autobusach linii "Z" i odwrotnie.