rondoo-1Od 01.09 br. nastąpi powrót linii międzygminnej nr 97 na swoją standardową trasę.
Oznacza to, że autobusy powracają do obsługi wsi Strzelce Górne, Gądecz, Hutna Wieś i Włóki.

Pierwszy weekend września 02-03.09.2023 r. (sobota/niedziela) będzie ostatnim weekendem funkcjonowania
- linii tramwajowych 0 i 1;
- linii międzygminnej nr 41 dla wariantu do Dobrcz / Urząd Gminy,
- linii nr 82 dla kursów na wydłużonym odcinku do Lasu Gdańskiego.

Warto pamętać: Linia międzygminna nr 40 (kursy do Ostromecka), linia nr 52 (zwiększona liczba kursów w dni wolne do Myślęcicnka), linia nr 73 (we wszystkie dni tygodnia obsługa Dworca Bielawy) zakończą kursowanie dopiero w niedizelę 1 października 2023

Od 04.09.2023 r. (poniedziałek) - na wniosek Gminy Białe Błota zostanie zmieniona relacja linii międzygminnej nr 92.  Linia ta będzie miała relację Błonie – Łochowo.

Od 04.09.2023 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone szkolne rozkłady jazdy w dni powszednie na liniach nr: 3, 5, 7, 52, 55, 56, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73/76, 74, 77, 83, 89.


PRACE WODOCIĄGOWE I ZMIANY W RUCHU

Mapka-Stawowa-57Prace wodociągowe prowadzone od 01.09.2023 r. (piątek) na ulicy Stawowej pomiędzy ulicami J. Schulza a 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich spowodują zmianę trasy przebiegu linii nr 57.
Linia ta od i do pętli Błonie zostanie czasowo skierowana ulicami Szubińską, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich zgodnie z załączoną mapką.


Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Schulza / Stawowa,
- Stawowa / Władysława IV.

Przystanki na trasie objazdowej:
- Szubińska / Żwirki i Wigury (w obydwu kierunkach),
- 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich / Szubińska (kierunek Dworzec Główny),
- Szubińska / Gnieźnieńska (kierunek Błonie)
- Stawowa / 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich (kierunek Dworzec Główny).

aleje-osoliskich-padarewskiegoOd 1 września br. wyłączona z ruchu kołowego zostanie wschodnia jezdnia Alei Ossolińskich co wpłynie na zmianę trasy przebiegu linii nr 52, 59, 60, 64, 67, 71, 77.

Linie nr 52 (kierunek Dworzec Leśne), 64 (kierunek Przemysłowa), 71 i 77 (kierunek Morska) od przystanku Markwarta /3 Maja zostaną czasowo skierowane ulicami R. Markwarta, L. Sieńki,
M. Ogińskiego;

Linie nr 59 i 60 (kierunek Błonie) od przystanku rondo Ossolińskich zostaną czasowo skierowane ulicami M. Piotrowskiego, Jagiellońską;

Linia nr 67 (kierunek Rycerska) od przystanku Skłodowskiej-Curie / Jurasza zostanie czasowo skierowana ulicami M. Skłodowskiej-Curie, St. Moniuszki, M. Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Rondo Ossolińskich (przy alejach Ossolińskich),
- Plac Weyssenhoffa (przy alejach Ossolińskich)

Przystanki na trasie objazdowej:
- Rondo Ossolińskich (przy ulicy L. Sieńki),
- Ogińskiego / Moniuszki,
- Rondo Wielkopolskie,
- Jagiellońska / Piotrowskiego.

W tym samym czasie tj od 1 września, prowadzone będa też prace wodociągowe na ulicy I. Paderewskiego, co skutkować będzie zmianą trasy przebiegu linii nr 52, 59, 60, 64, 33N.

Linia nr 52 (kierunek Błonie) od przystanku UKW zostanie czasowo skierowana ulicami M. Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich, alejami Ossolińskich (zachodnia jezdnia), M. Piotrowskiego, Jagiellońską;
Linie nr 59 i 60 (kierunek Błonie) od ronda Ossolińskich zachowają objazd jak wyżej,
Linie nr 64 (kierunek Barwna) i 33N (kierunek Piaski) od przystanku rondo Wielkopolskie zostaną czasowo skierowane ulicami Powstańców Wielkopolskich, alejami Ossolińskich (zachodnia jezdnia), M. Piotrowskiego, Jagiellońską

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Paderewskiego,
- 3 Maja / Markwarta,
- Rondo Jagiellonów (przystanek tymczasowy, przy ulicy 3 Maja).

Przystanki na trasie objazdowej:
- Plac Weyssenhoffa (przystanek tymczasowy),
- Rondo Ossolińskich (przystanek tymczasowy)
- Jagiellońska / Piotrowskiego
- Rondo Jagiellonów (przy ulicy Bernardyńskiej).

Od 11.09.2023 r. (poniedziałek) wyłączona z ruchu kołowego zostanie ulica Nowodworska, co wpłynie na zmianę trasy przebiegu linii nr 61.
Linia ta od przystanku rondo Kujawskie P+R (kierunek Rekinowa) i do przystanku Solskiego / Ugory (kierunek rondo Jagiellonów) zostanie czasowo skierowana ulicami L. Solskiego, Bielicką, St. Leszczyńskiego, Żuławy 

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Ugory / Solskiego,
- Ugory / Nowodworska,
- Skorupki / Orla,
- Skorupki / Jordanowska.

Przystanki na trasie objazdowej:
- Solskiego / Ugory,
- Bielicka / Solskiego,
- Solskiego / Bielicka.

bieg-meczIMPREZY SPORTOWE

W niedzielę 10.09.2023 r., z uwagi na odbywający się XIV Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie, wprowadzona zostanie czasowa zmiana w funkcjonowaniu linii autobusowej nr 61.

W godzinach od około 12:30 do około 16:00 autobusy wspomnianej linii zostaną skierowane na trasę czasowo zmienioną ulicami Piękną i Szubińską (w obydwu kierunkach).
Odjazdy z przystanków początkowych pozostaną niezmienione.