Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

w dniu 20.05.2019 r. zamieszcza Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym w terminie 12 miesięcy zamówieniu pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi naterenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.05.2019 r.
i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 096-232057 w dniu 20.05.2019 r.,
a jego treść zamieszczono w załącznikach poniżej.