kadka-1Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który przeprowadzi remont kapitalny kładki przez Brdę w rejonie hali Łuczniczka
Prace będą związane z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu.
Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie. To już kolejne prace remontowe kładek dla pieszych w Bydgoszczy.

We wrześniu podpisaliśmy umowę na prace remontowe kładki dla pieszych w Opławcu oraz przy V śluzie. Teraz kolej na kładkę przy hali Łuczniczka.
To największe z wszystkich zadań.

kadka-2Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.
Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących.
Dokonana zostanie też korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła w pełnym zakresie temperatur.

Tak duży zakres prac będzie związany z zamknięciem kładki i poprowadzeniem ruchu pieszego pobliskim mostem Pomorskim (przy Rondzie Toruńskim).

Za prace odpowiadać będzie firma Kormost, która na etapie przetargu złożyła najkorzystniejszą, wiążącą ofertę.
Wyceniła ona wartość robót na 1,2 mln złotych.
Wstępnie zakończenie zadania planowane jest jeszcze w tym roku.

kadka-3Historia kładki:
Obiekt trzyprzęsłowy o długości całkowitej 78 m. Przęsło nurtowe składa się z dwóch części podwieszonych pod dwa stalowe pylony. Każda z części składa się z segmentów połączonych ze sobą przegubowo i ma możliwość regulacji rzędnej za pomocą want.
Podpory żelbetowe poddane zostały remontowi w latach 1992-1993.

kadka-8Kładkę wybudowało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka" (otwarcie: 22 lipca 1979 r.), a zaprojektował ją bydgoski inżynier, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej (późniejszej Akademii Techniczno-Rolniczej i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej), były dziekan Wydziału Budownictwa, dr. Tadeusz Kabat. W okresie jej powstania uchodziła za oryginalną i nowatorską. Jej opis pojawiał się w wielu branżowych czasopismach i opracowaniach.

Ciekawostką jest fakt, że do momentu oddania do użytku w 1970 r. Mostu Pomorskiego, w tym mniej więcej miejscu funkcjonowała przeprawa promowa.

O postępie robót na kładce Esperanto oraz kładkach w Opławcu i V śluzie informować będziemy na bieżąco.
Więcej na temat TUTAJ