kadka-9Wyremontowane kładki dla pieszych jeszcze lepiej połączą brzegi Brdy i Kanału Bydgoskiego.
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który po uzupełnieniu dokumentacji rozpocznie prace remontowe w Opławcu oraz przy V śluzie.
Kładki dostosujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy rowerzystów.


Wykonawcą obu zadań jest firma Kormost
Wartość całej inwestycji to prawie 237 tys zł.
Po uzupełnieniu dokumentacji, jeszcze w październiku planujemy rozpocząć roboty budowlane.
Ich zakończenie to koniec bieżącego roku.

kadka-6Przebudowa kładki przez Stary Kanał Bydgoski w ciągu ul. Czarna Droga przy śluzie nr V
W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana przebudowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym obiektu. Rozebrane zostaną dotychczasowe balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna. Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady.

Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bowiem Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze jako zabytek. Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem. Po zakończeniu robót Wykonawca będzie musiał doprowadzić cały teren budowy do stanu poprzedniego.

kadka-7Historia:
Obiekt jest płytowy jednoprzęsłowy o konstrukcji przęsła żelbetowej i długości całkowitej 7,40 m.
Przęsło o szerokości 2,75 m oparte jest na ścianach ceglanych Śluzy nr V Starego Kanału Bydgoskiego, wpisanego do rejestru zabytków (sama kładka wybudowana została w 1991 r.
Pierwsza kładka powstała w tym miejscu już w 1774 r. i stanowiła wąskie przejście techniczne dla obsługi wówczas jeszcze drewnianej śluzy.

Nowsza, szersza pojawiła się na początku XIX wieku przy okazji przebudowy śluzy na ceglaną i zaopatrzona była w siedziska dla spacerowiczów.
W 1948 r. została zastąpiona konstrukcją na stalowych dźwigarach, które jednak z czasem przekorodowały i ostatecznie obiekt został zastąpiony współczesnym.

kadka-4Usunięcie schodów z kładki przez Brdę w rejonie ul. Opławiec
Obiekt poprowadzeni ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów pomiędzy ulicami Baranowskiego i Opławiec przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy. Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik.

Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

kadka-5Historia:
Obiekt jest pięcioprzęsłowy o długości całkowitej ok. 55 m.
Schody od strony ul. Opławiec wykonane są w postaci dwóch belek stalowych połączonych przegubowo z przęsłem, a z drugiej strony opartych na żelbetowym fundamencie.
Kładka powstała w roku 1989.kadka-2222Kolejna kładka do remontu już niebawem
Nadal trwa procedura przetargowa na remont kapitalny kładki przez Brdę w rejonie hali Łuczniczka
To największe z wszystkich zadań.
Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu.
Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.


O szczegółach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.