Tramwaje w budowie

W celu poprawienia standardów podróżowania po Bydgoszczy oraz przeciwdziałania wzrostowi indywidualnego transportu samochodowego podejmujemy działania nad rozwojem transportu publicznego i rozszerzeniem dostępności do podsystemu transportu szynowego. Podstawowym zadaniem dotyczącym tego problemu jest budowa nowej linii tramwajowej łączącej funkcjonującą sieć z 70-tysięczną dzielnicą Fordon zlokalizowaną na północny wschód od centrum Bydgoszczy.

 

Przebieg nowej linii nie wynika wyłącznie z postulatów zapewnienia bezpośrednich połączeń pomiędzy Fordonem, a śródmieściem. Trasa wynika przede wszystkim z przebiegu przez centralne obszary największej dzielnicy mieszkalnej Bydgoszczy w taki sposób, aby objęła swoim zasięgiem najbardziej zaludnione obszary oraz, aby możliwie najefektywniej połączyć ją z pozostałymi rejonami opisywanej dzielnicy. Nowa linia tramwajowa trasowana jest przez jedne z większych osiedli mieszkaniowych: Przylesie, Bohaterów, Bajka, Szybowników, południową część os. Tatrzańskiego, Niepodległości, zachodnią część os. Nad Wisłą z końcem trasy na os. Łoskoń. Na trasie przebiegu zlokalizowane są ważne obiekty użyteczności publicznej takie jak: Centrum Onkologii czy Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy. W rejonie przebiegu nowej linii zlokalizowanych jest także wiele obiektów handlowo - usługowych.

Bydgoszcz rozwija transport publiczny. Systematycznie reagujemy na zmiany w popycie na usługi komunikacji miejskiej, tam gdzie pojawiają się potrzeby rozwijania oferty przewozowej, zwiększamy częstotliwość kursów lub uruchamiamy nowe połączenia. W roku 2014 r. z usług transportu publicznego w Bydgoszczy skorzystało ok. 100 milionów pasażerów. Tak duży popyt na usługi transportu publicznego wynika z kilku podstawowych przyczyn. Wiele osób decyduje się na mobilność przyjazną dla środowiska, reaguje na wysokie ceny paliw poprzez zamianę środka transportu na tramwaj czy autobus oraz akceptuje podejmowane działania rozwijające funkcjonującą siatkę połączeń. Szacujemy, że uruchomienie nowego połączenia tramwajowego do dzielnicy Fordon, przyczyni się do wzrostu popytu na usługi komunikacji miejskiej.

Na to jak niezbędna jest budowa nowej linii tramwajowej wskazuje liczba pasażerów korzystających z linii autobusowych łączących centralne obszary miasta z Fordonem. Przeprowadzone badania wykorzystania środków przewozowych wykazały, że łącznie z linii „fordońskich” korzysta średnio ok. 75 tys. pasażerów dziennie. Są to jedne z najbardziej obciążonych linii komunikacyjnych w mieście.

Przy tak dużym zapotrzebowaniu na przewozy znacznie efektywniejszym środkiem transportu staje się tramwaj. Wysoki popyt na przewozy liniami autobusowymi na trasach "fordońskich", pomimo stosowania atrakcyjnych, wysokich częstotliwości kursów, powoduje spore zatłoczenie pojazdów skutkujące niskim komfortem podróżowania oraz wyczerpującą się zdolnością przewozową. Poza tym, jednym z podstawowych założeń projektu, jest zastąpienie większości połączeń autobusowych o napędzie diesla na znacznie bardziej przyjazne dla środowiska tramwaje. Pojemność rzeczywista jednego autobusu przegubowego wynosi ok. 120 osób, a odpowiednio z tramwaju dwuwagonowego lub wieloczłonowego jednorazowo może skorzystać ponad 200 osób.

Tramwaje zapewnią więc znacznie wyższy komfort podróżowania po Bydgoszczy.