autobus-2W związku z nierealizowaniem przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne usługi przewozowej na poziomie zapisanym w umowach, doszło w ostatnim czasie do znacznego spadku jakości usług przewozowych na terenie Miasta Bydgoszczy.

Obecnie MZK nie realizuje od kilku do kilkunastu kursów dziennie,


W związku z powyższym ZDMiKP podjął działania w celu dostosowania rozkładów jazdy do rzeczywistych, zgłaszanych przez Zarząd MZK, możliwości kadrowych MZK.
Zmiany w rozkładach jazdy w bydgoskiej komunikacji planujemy wprowadzić od 01.10.2022 roku.
Szczegółowe informacje o zmianach w rozkładach będziemy przekazywać niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że w celu poprawienia poziomu informowania pasażerów w zakresie punktualności, czystości i sprawności wyposażenia pojazdów, w każdym pojeździe zostaną umieszczone dodatkowe informacje z numerami telefonów kontaktowych do Przewoźników (MZK / IREX) obsługujących dane linie.