zmiany-r-1Obecnie Miejskie Zakłady Komunikacyjne nie realizują od kilku do kilkunastu kursów dziennie.
Podjęliśmy więc działania w celu dostosowania rozkładów jazdy do rzeczywistych możliwości kadrowych MZK.
Od 1 października planujemy wprowadzić zmiany w rozkładach jazdy bydgoskiej komunikacji.

W Bydgoszczy w związku z brakami kadrowymi w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych (MZK) w ostatnim czasie doszło do znacznego spadku jakości usług przewozowych na terenie naszego miasta. Usługi nie są wykonywane na poziomie zapisanym w umowach.
Takie sytuacje, wynikające z braku kierowców, występują obecnie w wielu miastach Polski.

wiedenskie-99Dodatkowo w związku z rosnącymi cenami paliw, prądu i ogromnym wzrostem kosztów utrzymania transportu publicznego, w całym kraju wprowadzona są ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej lub podnoszone są ceny biletów.
Takie zmiany zostały już wdrożone lub są analizowane w Szczecinie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy Olsztynie.


kos-41 października zmiany kursów zostaną wprowadzone też w bydgoskiej komunikacji.
Nowe rozkłady sukcesywnie bedą zamieszczne na przystankach oraz stronie internetowej ZDMiKP.

Zmiany cen biletów obecnie nie są planowane.

Pragniemy zapewnić, że zmiany planujemy wprowadzać tylko na liniach z mniejszą liczbą pasażerów a kursy dostosujemy tak, aby minimalizować utrudnienia w poruszaniu się po mieście.

Zmiany na liniach autobusowych:
- nr 54, 59, 60, 61, 71, 77 – zmiany we wszystkie dni tygodnia
- nr 51, 52, 53, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 74, 79, 89 - zmiany w dni powszednie i soboty
- nr 62, za T8 – zmiany w dni powszednie
- nr 57, 80– zmiany tylko w soboty
- nr za T (Babia Wieś) – zawieszenie linii

Zmiany na liniach tramwajowych :
nr 1 – kursy będą wykonywane w dni powszednie i tylko w godzinach szczytu, kursy nie będą realizowane w weekendy
nr 7 – kursy nie będą realizowane w weekendy
nr 10 – minutowe zmiany w rozkładach jazdy w weekendy
pozostałe linie tramwajowe - bez zmian

zmiana-r-2Jednocześnie informujemy, że w każdym pojeździe zostaną umieszczone informacje z numerami telefonów do Przewoźników (MZK / IREX-Trans) obsługujących dane linie.

Pasażerowie będą mogli bezpośrednio kontaktować się z operatorem w sprawie punktualności, czystości pojazdu czy kultury jazdy kierowcy.