deko-6Na czas trwania Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w obrębie ul. Grodzkiej, ul. Mostowej, Placu Teatralnego, Rybiego Rynku, ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Długiej, ul. Farnej.

Pierwsze zmiany w ruchu będą wprowadzane już od 7 listopada.


W okresie poprzedzającym rozpoczęcie Jarmarku (tj. od poniedziałku 07.11.2022 roku) zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Placu Teatralnym oraz nastąpi jego zamknięcie wraz z ul. Mostową i ul. Grodzką (od ul. Podwale do ul. Mostowej).

Wjazd na zamknięte ulice będzie możliwy tylko dla pojazdów służb miejskich i zaopatrujących Jarmark.
Natomiast pojazdy obsługujące placówki handlowe i usługowe przy ul. Jatki, budowę przy ul. Grodzkiej, banki oraz mieszkańców przy Placu Teatralnym tylko w godz. 8.00-12.00 i 20.00-22.00.

W czasie montowania na ul. Mostowej i Placu Teatralnym infrastruktury Jarmarku, będą możliwe czasowe wstrzymywania ruchu uprzywilejowanych pojazdów oraz ruchu pieszych na ul. Mostowej i Focha.

W terminie od 17.11.2022 roku do 24.12.2022 roku zostaną również zmienione godziny dojazdu i zasady korzystania z kopert dla dostaw wyznaczonych przy ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego i ul. Jezuickiej. Korzystanie z tych stanowisk będzie możliwe w godz. od 06.00 do 11.30 i od 21.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

Natomiast przy ul. Krętej korzystanie ze stanowisk dla dostaw będzie możliwe w godz. od 06.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

W terminie od 19.11.2022 roku do 22.12.2022 roku umożliwione zostanie realizowane dostaw do punktów handlowych Jarmarku urządzonych wzdłuż ul. Mostowej i Placu Teatralnego w godz. od 10.00-12.00 i 20.00-22.00.

deko-3Demontaż infrastruktury Jarmarku rozpocznie się po zakończeniu imprezy tj. po 22.12.2022 roku.
Przywrócone zostaną również zasady dotyczące zaopatrujących Jarmark z okresu od 07 do 19.11.2022 roku.

Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona do 30.12.2022 roku.