Mobilis-2Dzięki porozumieniu Bydgoszczy i Solca Kujawskiego najmłodsi mieszkańcy gminy skorzystają z biletów uczniowskich i biletów malucha w bydgoskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Rady Miasta Bydgoszczy rozszerzyła grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów przeznaczonych dla „maluchów" o dzieci zamieszkałe na terenie gminy Solec Kujawski.
Z uprawnień będą mogły korzystać dzieci posiadające Metropolitalną Kartę Malucha.

Podobnie rozszerzono grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów uczniowskich, o uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Solca Kujawskiego.
Z uprawnień skorzystają posiadacze Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wraz z ważną legitymacją szkolną.

Dzięki Metropolitalnej Karcie Malucha i Metropolitalnej Karcie Uczniowskiej uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską i podmiejską przez cały rok za 100 złotych.
Podobne rozwiązanie obowiązuje już dzięki porozumieniu Bydgoszczy z gminą Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Mrocza.

Uwaga – porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2023 roku.