65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC LE¦NE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
443£        
507£  27  40£  53£  503£  17£  517£  517£  
601r  14£  29  44£  59  600£  27  57£  600£  27  57£  600£  27  57£  
714£  29  49  727  57£  727  57£  727  57£  
809£  15z  25  45  50z  817  37  57£  817  37  57£  827  57£  
900z  05£  25  45  917  37  57£  917  37  57£  937  57£  
1005£  25  45  1017  37  57£  1017  37  57£  1027  57£  
1105£  25  45  1117  37  57£  1117  37  57£  1127  57£  
1205£  25  45£  1217  37  57£  1217  37  57£  1227  57£  
1307£  27  42£  57  1317  37  57£  1317  37  57£  1327  57£  
1412£  27  42£  57  1417  37  57£  1417  37  57£  1427  57£  
1512£  27  42£  57  1517  37  57£  1517  37  57£  1527  57£  
1612£  27  43£  58  1617  37  57£  1617  37  57£  1627  57£  
1713£  28z  37  55z  57£  1717  37  57£  1717  37  57£  1727  57£  
1817  37  57£  1817  37  57£  1817  37  57£  1827  57£  
1917  37  57£  1917  37  57£  1917  37  57£  1927  57£  
2027  34z  57£  2027  57£  2027  57£  2027  57£  
2127  2104z  27  2104z  27  2127  
2200£  27£  57  2200£  27£  57  2200£  27£  57  2200£  27£  57  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
000Dworzec Le¶ne
111Le¶ne
222Su³kowskiego / Czerkaska
444Su³kowskiego / Kamienna
666UKW
999Powstańców Wlkp. / Lelewela
111111Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
121212Rondo Skrzetuskie
1414-Rondo Fordońskie
1515-Fordońska / Ba³tycka
1717-Most Kazimierza Wielkiego
1818-Fordońska / Fabryczna
2020-Fordońska / Wy¶cigowa
2222-Dworzec Wschód
2424-Fordońska / Kapliczna
2525-Fordońska / Sochaczewska
2626-Fordońska / Wi¶lana
2828-Fordońska / £owicka
3030-Fordońska / Traktorzystów
3232-Dworzec Akademia
3333-Fordońska / Wyszogrodzka
3434-Dworzec Fordon
3636-Fordońska / Wiadukt
3838-Fordon Rynek
3939-Wyzwolenia / Styki
4040-Wyzwolenia / Swobodna
4242-Niepodleg³o¶ci
4444-Pi³sudskiego / Swobodna
45 -Nad Wis³±
 45-Nad Wis³±
 47-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 48-Bora-Komorow. / Gieryna
 49-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 50-£oskoń
  13Rondo Fordońskie