65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WI¦LANA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
407  15£  41  415£  442£  442£  
504£  08  28£  34  50  508  23£  37£  508  37£  522  37£  
604£  18£  26£  27r  40£  55  622£  49  622£  49  604  22£  49  
710£  25  40£  55  719£  49  719£  49  719£  49  
815  35£  51  804  19£  40  804  19£  40  819£  51  
911  31£  51  901  21£  41  901  21£  41  921£  
1011  31£  51  1001  21£  41  1001  21£  41  1001  21£  51  
1111  31£  51  1101  21£  41  1101  21£  41  1121£  51  
1211  31£  51  1201  21£  41  1201  21£  41  1221£  51  
1311£  33£  37  55  1301  21£  41  1301  21£  41  1321£  51  
1410£  25  40£  55  1401  21£  41  1401  21£  41  1421£  51  
1510£  25  40£  55  1501  21£  41  1501  21£  41  1521£  51  
1610£  25  40£  55  1601  21£  41  1601  21£  41  1621£  51  
1711£  24  39£  1701  21£  41  1701  21£  41  1721£  51  
1803  23£  43  1801  21£  41  1801  21£  41  1821£  51  
1903  19£  39  59  1901  19£  39  59  1901  19£  39  59  1919£  49  
2019£  49  2019£  49  2019£  49  2019£  49  
2119£  49  2119£  49  2119£  49  2119£  49  
2222£  49£  2222£  49£  2222£  49£  2222£  49£  
2318  2318  2318  2318  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-25Dworzec Le¶ne
-25Le¶ne
-25Su³kowskiego / Czerkaska
-25Su³kowskiego / Kamienna
-25UKW
-25Powstańców Wlkp. / Lelewela
-25Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-25Rondo Skrzetuskie
-25Rondo Fordońskie
-25Fordońska / Ba³tycka
-25Most Kazimierza Wielkiego
-25Fordońska / Fabryczna
-25Fordońska / Wy¶cigowa
-25Dworzec Wschód
-25Fordońska / Kapliczna
-25Fordońska / Sochaczewska
00Fordońska / Wi¶lana
22Fordońska / £owicka
44Fordońska / Traktorzystów
66Dworzec Akademia
77Fordońska / Wyszogrodzka
88Dworzec Fordon
1010Fordońska / Wiadukt
1212Fordon Rynek
1313Wyzwolenia / Styki
1414Wyzwolenia / Swobodna
1616Niepodleg³o¶ci
1818Pi³sudskiego / Swobodna
19 Nad Wis³±
 19Nad Wis³±
 21Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 22Bora-Komorow. / Gieryna
 23Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 24£oskoń