65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / £OWICKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
408  16£  43  416£  444£  444£  
506£  10  30£  36  52  510  25£  39£  510  39£  524  39£  
606£  20£  28£  29r  42£  57  624£  51  624£  51  606  24£  51  
712£  27  42£  57  721£  51  721£  51  721£  51  
817  37£  53  806  21£  42  806  21£  42  821£  53  
913  33£  53  903  23£  43  903  23£  43  923£  
1013  33£  53  1003  23£  43  1003  23£  43  1003  23£  53  
1113  33£  53  1103  23£  43  1103  23£  43  1123£  53  
1213  33£  53  1203  23£  43  1203  23£  43  1223£  53  
1313£  35£  39  57  1303  23£  43  1303  23£  43  1323£  53  
1412£  27  42£  57  1403  23£  43  1403  23£  43  1423£  53  
1512£  27  42£  57  1503  23£  43  1503  23£  43  1523£  53  
1612£  27  42£  57  1603  23£  43  1603  23£  43  1623£  53  
1713£  26  41£  1703  23£  43  1703  23£  43  1723£  53  
1805  25£  45  1803  23£  43  1803  23£  43  1823£  53  
1905  21£  41  1903  21£  41  1903  21£  41  1921£  51  
2001  21£  51  2001  21£  51  2001  21£  51  2021£  51  
2121£  51  2121£  51  2121£  51  2121£  51  
2224£  51£  2224£  51£  2224£  51£  2224£  51£  
2320  2320  2320  2320  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-23Dworzec Le¶ne
-23Le¶ne
-23Su³kowskiego / Czerkaska
-23Su³kowskiego / Kamienna
-23UKW
-23Powstańców Wlkp. / Lelewela
-23Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-23Rondo Skrzetuskie
-23Rondo Fordońskie
-23Fordońska / Ba³tycka
-23Most Kazimierza Wielkiego
-23Fordońska / Fabryczna
-23Fordońska / Wy¶cigowa
-23Dworzec Wschód
-23Fordońska / Kapliczna
-23Fordońska / Sochaczewska
-23Fordońska / Wi¶lana
00Fordońska / £owicka
22Fordońska / Traktorzystów
44Dworzec Akademia
55Fordońska / Wyszogrodzka
66Dworzec Fordon
88Fordońska / Wiadukt
1010Fordon Rynek
1111Wyzwolenia / Styki
1212Wyzwolenia / Swobodna
1414Niepodleg³o¶ci
1616Pi³sudskiego / Swobodna
17 Nad Wis³±
 17Nad Wis³±
 19Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 20Bora-Komorow. / Gieryna
 21Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 22£oskoń