65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / KAPLICZNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
405  13£  39  413£  440£  440£  
502£  06  26£  32  48  506  21£  35£  506  35£  520  35£  
602£  16£  24£  25r  38£  53  620£  47  620£  47  602  20£  47  
708£  23  38£  53  717£  47  717£  47  717£  47  
813  33£  49  802  17£  38  59  802  17£  38  59  817£  49  
909  29£  49  919£  39  59  919£  39  59  919£  59  
1009  29£  49  1019£  39  59  1019£  39  59  1019£  49  
1109  29£  49  1119£  39  59  1119£  39  59  1119£  49  
1209  29£  49  1219£  39  59  1219£  39  59  1219£  49  
1309£  31£  35  53  1319£  39  59  1319£  39  59  1319£  49  
1408£  23  38£  53  1419£  39  59  1419£  39  59  1419£  49  
1508£  23  38£  53  1519£  39  59  1519£  39  59  1519£  49  
1608£  23  38£  53  1619£  39  59  1619£  39  59  1619£  49  
1709£  22  37£  1719£  39  59  1719£  39  59  1719£  49  
1801  21£  41  1819£  39  59  1819£  39  59  1819£  49  
1901  17£  37  57  1917£  37  57  1917£  37  57  1917£  47  
2017£  47  2017£  47  2017£  47  2017£  47  
2117£  47  2117£  47  2117£  47  2117£  47  
2220£  47£  2220£  47£  2220£  47£  2220£  47£  
2316  2316  2316  2316  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-27Dworzec Le¶ne
-27Le¶ne
-27Su³kowskiego / Czerkaska
-27Su³kowskiego / Kamienna
-27UKW
-27Powstańców Wlkp. / Lelewela
-27Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-27Rondo Skrzetuskie
-27Rondo Fordońskie
-27Fordońska / Ba³tycka
-27Most Kazimierza Wielkiego
-27Fordońska / Fabryczna
-27Fordońska / Wy¶cigowa
-27Dworzec Wschód
00Fordońska / Kapliczna
11Fordońska / Sochaczewska
22Fordońska / Wi¶lana
44Fordońska / £owicka
66Fordońska / Traktorzystów
88Dworzec Akademia
99Fordońska / Wyszogrodzka
1010Dworzec Fordon
1212Fordońska / Wiadukt
1414Fordon Rynek
1515Wyzwolenia / Styki
1616Wyzwolenia / Swobodna
1818Niepodleg³o¶ci
2020Pi³sudskiego / Swobodna
21 Nad Wis³±
 21Nad Wis³±
 23Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 24Bora-Komorow. / Gieryna
 25Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 26£oskoń