65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : LE¦NE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
444£        
508£  28  41£  54£  504£  18£  518£  518£  
602r  15£  30  45£  601£  28  58£  601£  28  58£  601£  28  58£  
700  15£  30  50  728  58£  728  58£  728  58£  
810£  16z  26  46  51z  818  38  58£  818  38  58£  828  58£  
901z  06£  26  46  918  38  58£  918  38  58£  938  58£  
1006£  26  46  1018  38  58£  1018  38  58£  1028  58£  
1106£  26  46  1118  38  58£  1118  38  58£  1128  58£  
1206£  26  46£  1218  38  58£  1218  38  58£  1228  58£  
1308£  28  43£  58  1318  38  58£  1318  38  58£  1328  58£  
1413£  28  43£  58  1418  38  58£  1418  38  58£  1428  58£  
1513£  28  43£  58  1518  38  58£  1518  38  58£  1528  58£  
1613£  28  44£  59  1618  38  58£  1618  38  58£  1628  58£  
1714£  29z  38  56z  58£  1718  38  58£  1718  38  58£  1728  58£  
1818  38  58£  1818  38  58£  1818  38  58£  1828  58£  
1918  38  58£  1918  38  58£  1918  38  58£  1928  58£  
2028  35z  58£  2028  58£  2028  58£  2028  58£  
2128  2105z  28  2105z  28  2128  
2201£  28£  58  2201£  28£  58  2201£  28£  58  2201£  28£  58  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-50-Dworzec Le¶ne
000Le¶ne
111Su³kowskiego / Czerkaska
333Su³kowskiego / Kamienna
555UKW
888Powstańców Wlkp. / Lelewela
101010Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
111111Rondo Skrzetuskie
1313-Rondo Fordońskie
1414-Fordońska / Ba³tycka
1616-Most Kazimierza Wielkiego
1717-Fordońska / Fabryczna
1919-Fordońska / Wy¶cigowa
2121-Dworzec Wschód
2323-Fordońska / Kapliczna
2424-Fordońska / Sochaczewska
2525-Fordońska / Wi¶lana
2727-Fordońska / £owicka
2929-Fordońska / Traktorzystów
3131-Dworzec Akademia
3232-Fordońska / Wyszogrodzka
3333-Dworzec Fordon
3535-Fordońska / Wiadukt
3737-Fordon Rynek
3838-Wyzwolenia / Styki
3939-Wyzwolenia / Swobodna
4141-Niepodleg³o¶ci
4343-Pi³sudskiego / Swobodna
44 -Nad Wis³±
 44-Nad Wis³±
 46-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 47-Bora-Komorow. / Gieryna
 48-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 49-£oskoń
  12Rondo Fordońskie