65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / BA£TYCKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
359        
407£  32  55£  59  407£  434£  434£  
519£  25  40  54£  500  15£  29£  500  29£  514  29£  55  
607£  15£  16r  29£  44  59£  613£  40  613£  40  613£  40  
714  29£  44  710£  40  55  710£  40  55  710£  40  
804  24£  40  810£  30  51  810£  30  51  810£  41  
900  20£  40  911£  31  51  911£  31  51  911£  51  
1000  20£  40  1011£  31  51  1011£  31  51  1011£  41  
1100  20£  40  1111£  31  51  1111£  31  51  1111£  41  
1200  20£  40  1211£  31  51  1211£  31  51  1211£  41  
1300£  22£  26  44  59£  1311£  31  51  1311£  31  51  1311£  41  
1414  29£  44  59£  1411£  31  51  1411£  31  51  1411£  41  
1514  29£  44  59£  1511£  31  51  1511£  31  51  1511£  41  
1614  29£  44  1611£  31  51  1611£  31  51  1611£  41  
1700£  13  28£  52  1711£  31  51  1711£  31  51  1711£  41  
1812£  32  52  1811£  31  51  1811£  31  51  1811£  41  
1910£  30  50  1910£  30  50  1910£  30  50  1910£  40  
2010£  40  2010£  40  2010£  40  2010£  40  
2110£  40  2110£  40  2110£  40  2110£  40  
2213£  40£  2213£  40£  2213£  40£  2213£  40£  
2310  2310  2310  2310  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-36Dworzec Le¶ne
-36Le¶ne
-36Su³kowskiego / Czerkaska
-36Su³kowskiego / Kamienna
-36UKW
-36Powstańców Wlkp. / Lelewela
-36Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-36Rondo Skrzetuskie
-36Rondo Fordońskie
00Fordońska / Ba³tycka
22Most Kazimierza Wielkiego
33Fordońska / Fabryczna
55Fordońska / Wy¶cigowa
77Dworzec Wschód
99Fordońska / Kapliczna
1010Fordońska / Sochaczewska
1111Fordońska / Wi¶lana
1313Fordońska / £owicka
1515Fordońska / Traktorzystów
1717Dworzec Akademia
1818Fordońska / Wyszogrodzka
1919Dworzec Fordon
2121Fordońska / Wiadukt
2323Fordon Rynek
2424Wyzwolenia / Styki
2525Wyzwolenia / Swobodna
2727Niepodleg³o¶ci
2929Pi³sudskiego / Swobodna
30 Nad Wis³±
 30Nad Wis³±
 32Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 33Bora-Komorow. / Gieryna
 34Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 35£oskoń