65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : MOST KAZIMIERZA WIELKIEGO
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
400  08£  33  56£  408£  435£  435£  
500  20£  26  42  56£  501  16£  30£  501  30£  515  30£  57  
609£  17£  18r  31£  46  615£  42  615£  42  615£  42  
701£  16  31£  46  712£  42  57  712£  42  57  712£  42  
806  26£  42  812£  32  53  812£  32  53  812£  43  
902  22£  42  913£  33  53  913£  33  53  913£  53  
1002  22£  42  1013£  33  53  1013£  33  53  1013£  43  
1102  22£  42  1113£  33  53  1113£  33  53  1113£  43  
1202  22£  42  1213£  33  53  1213£  33  53  1213£  43  
1302£  24£  28  46  1313£  33  53  1313£  33  53  1313£  43  
1401£  16  31£  46  1413£  33  53  1413£  33  53  1413£  43  
1501£  16  31£  46  1513£  33  53  1513£  33  53  1513£  43  
1601£  16  31£  46  1613£  33  53  1613£  33  53  1613£  43  
1702£  15  30£  54  1713£  33  53  1713£  33  53  1713£  43  
1814£  34  54  1813£  33  53  1813£  33  53  1813£  43  
1912£  32  52  1912£  32  52  1912£  32  52  1912£  42  
2012£  42  2012£  42  2012£  42  2012£  42  
2112£  42  2112£  42  2112£  42  2112£  42  
2215£  42£  2215£  42£  2215£  42£  2215£  42£  
2311  2311  2311  2311  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-34Dworzec Le¶ne
-34Le¶ne
-34Su³kowskiego / Czerkaska
-34Su³kowskiego / Kamienna
-34UKW
-34Powstańców Wlkp. / Lelewela
-34Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-34Rondo Skrzetuskie
-34Rondo Fordońskie
-34Fordońska / Ba³tycka
00Most Kazimierza Wielkiego
11Fordońska / Fabryczna
33Fordońska / Wy¶cigowa
55Dworzec Wschód
77Fordońska / Kapliczna
88Fordońska / Sochaczewska
99Fordońska / Wi¶lana
1111Fordońska / £owicka
1313Fordońska / Traktorzystów
1515Dworzec Akademia
1616Fordońska / Wyszogrodzka
1717Dworzec Fordon
1919Fordońska / Wiadukt
2121Fordon Rynek
2222Wyzwolenia / Styki
2323Wyzwolenia / Swobodna
2525Niepodleg³o¶ci
2727Pi³sudskiego / Swobodna
28 Nad Wis³±
 28Nad Wis³±
 30Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 31Bora-Komorow. / Gieryna
 32Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 33£oskoń