65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / FABRYCZNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
401  09£  34  57£  409£  436£  436£  
501  21£  27  43  57£  502  17£  31£  502  31£  516  31£  58  
610£  18£  19r  32£  47  616£  43  616£  43  616£  43  
702£  17  32£  47  713£  43  58  713£  43  58  713£  43  
807  27£  43  813£  33  54  813£  33  54  813£  44  
903  23£  43  914£  34  54  914£  34  54  914£  54  
1003  23£  43  1014£  34  54  1014£  34  54  1014£  44  
1103  23£  43  1114£  34  54  1114£  34  54  1114£  44  
1203  23£  43  1214£  34  54  1214£  34  54  1214£  44  
1303£  25£  29  47  1314£  34  54  1314£  34  54  1314£  44  
1402£  17  32£  47  1414£  34  54  1414£  34  54  1414£  44  
1502£  17  32£  47  1514£  34  54  1514£  34  54  1514£  44  
1602£  17  32£  47  1614£  34  54  1614£  34  54  1614£  44  
1703£  16  31£  55  1714£  34  54  1714£  34  54  1714£  44  
1815£  35  55  1814£  34  54  1814£  34  54  1814£  44  
1913£  33  53  1913£  33  53  1913£  33  53  1913£  43  
2013£  43  2013£  43  2013£  43  2013£  43  
2113£  43  2113£  43  2113£  43  2113£  43  
2216£  43£  2216£  43£  2216£  43£  2216£  43£  
2312  2312  2312  2312  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-33Dworzec Le¶ne
-33Le¶ne
-33Su³kowskiego / Czerkaska
-33Su³kowskiego / Kamienna
-33UKW
-33Powstańców Wlkp. / Lelewela
-33Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-33Rondo Skrzetuskie
-33Rondo Fordońskie
-33Fordońska / Ba³tycka
-33Most Kazimierza Wielkiego
00Fordońska / Fabryczna
22Fordońska / Wy¶cigowa
44Dworzec Wschód
66Fordońska / Kapliczna
77Fordońska / Sochaczewska
88Fordońska / Wi¶lana
1010Fordońska / £owicka
1212Fordońska / Traktorzystów
1414Dworzec Akademia
1515Fordońska / Wyszogrodzka
1616Dworzec Fordon
1818Fordońska / Wiadukt
2020Fordon Rynek
2121Wyzwolenia / Styki
2222Wyzwolenia / Swobodna
2424Niepodleg³o¶ci
2626Pi³sudskiego / Swobodna
27 Nad Wis³±
 27Nad Wis³±
 29Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 30Bora-Komorow. / Gieryna
 31Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 32£oskoń