65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : SU£KOWSKIEGO / KAMIENNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
446£        
510£  30  44£  57£  506£  20£  520£  520£  
605r  18£  33  48£  604£  31  604£  31  604£  31  
703  18£  33  53  701£  31  701£  31  701£  31  
813£  19z  29  49  54z  801£  21  41  801£  21  41  801£  31  
904z  09£  29  49  901£  21  41  901£  21  41  901£  41  
1009£  29  49  1001£  21  41  1001£  21  41  1001£  31  
1109£  29  49  1101£  21  41  1101£  21  41  1101£  31  
1209£  29  49£  1201£  21  41  1201£  21  41  1201£  31  
1311£  31  46£  1301£  21  41  1301£  21  41  1301£  31  
1401  16£  31  46£  1401£  21  41  1401£  21  41  1401£  31  
1501  16£  31  46£  1501£  21  41  1501£  21  41  1501£  31  
1601  16£  31  47£  1601£  21  41  1601£  21  41  1601£  31  
1702  17£  32z  41  59z  1701£  21  41  1701£  21  41  1701£  31  
1801£  21  41  1801£  21  41  1801£  21  41  1801£  31  
1901£  21  41  1901£  21  41  1901£  21  41  1901£  31  
2001£  31  38z  2001£  31  2001£  31  2001£  31  
2101£  31  2101£  08z  31  2101£  08z  31  2101£  31  
2204£  31£  2204£  31£  2204£  31£  2204£  31£  
2301  2301  2301  2301  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-47-Dworzec Le¶ne
-47-Le¶ne
-47-Su³kowskiego / Czerkaska
000Su³kowskiego / Kamienna
222UKW
555Powstańców Wlkp. / Lelewela
777Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
888Rondo Skrzetuskie
1010-Rondo Fordońskie
1111-Fordońska / Ba³tycka
1313-Most Kazimierza Wielkiego
1414-Fordońska / Fabryczna
1616-Fordońska / Wy¶cigowa
1818-Dworzec Wschód
2020-Fordońska / Kapliczna
2121-Fordońska / Sochaczewska
2222-Fordońska / Wi¶lana
2424-Fordońska / £owicka
2626-Fordońska / Traktorzystów
2828-Dworzec Akademia
2929-Fordońska / Wyszogrodzka
3030-Dworzec Fordon
3232-Fordońska / Wiadukt
3434-Fordon Rynek
3535-Wyzwolenia / Styki
3636-Wyzwolenia / Swobodna
3838-Niepodleg³o¶ci
4040-Pi³sudskiego / Swobodna
41 -Nad Wis³±
 41-Nad Wis³±
 43-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 44-Bora-Komorow. / Gieryna
 45-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 46-£oskoń
  9Rondo Fordońskie