65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYZWOLENIA / STYKI
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
416  24£  51  424£  452£  452£  
514£  18  40£  46  518  33£  49£  518  49£  532  49£  
602  17£  31£  39£  40r  53£  634£  634£  616  34£  
708  23£  38  53£  701  31£  701  31£  701  31£  
808  28  48£  801  16  31£  53  801  16  31£  53  801  31£  
904  24  44£  914  34£  54  914  34£  54  904  34£  
1004  24  44£  1014  34£  54  1014  34£  54  1014  34£  
1104  24  44£  1114  34£  54  1114  34£  54  1104  34£  
1204  24  44£  1214  34£  54  1214  34£  54  1204  34£  
1304  24£  46£  50  1314  34£  54  1314  34£  54  1304  34£  
1408  23£  38  53£  1414  34£  54  1414  34£  54  1404  34£  
1508  23£  38  53£  1514  34£  54  1514  34£  54  1504  34£  
1608  23£  38  53£  1614  34£  54  1614  34£  54  1604  34£  
1708  24£  37  52£  1714  34£  54  1714  34£  54  1704  34£  
1816  36£  56  1814  34£  54  1814  34£  54  1804  34£  
1915  31£  51  1913  31£  51  1913  31£  51  1904  31£  
2011  31£  2011  31£  2011  31£  2001  31£  
2101  31£  2101  31£  2101  31£  2101  31£  
2201  34£  2201  34£  2201  34£  2201  34£  
2301£  28  2301£  28  2301£  28  2301£  28  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-12Dworzec Le¶ne
-12Le¶ne
-12Su³kowskiego / Czerkaska
-12Su³kowskiego / Kamienna
-12UKW
-12Powstańców Wlkp. / Lelewela
-12Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-12Rondo Skrzetuskie
-12Rondo Fordońskie
-12Fordońska / Ba³tycka
-12Most Kazimierza Wielkiego
-12Fordońska / Fabryczna
-12Fordońska / Wy¶cigowa
-12Dworzec Wschód
-12Fordońska / Kapliczna
-12Fordońska / Sochaczewska
-12Fordońska / Wi¶lana
-12Fordońska / £owicka
-12Fordońska / Traktorzystów
-12Dworzec Akademia
-12Fordońska / Wyszogrodzka
-12Dworzec Fordon
-12Fordońska / Wiadukt
-12Fordon Rynek
00Wyzwolenia / Styki
11Wyzwolenia / Swobodna
33Niepodleg³o¶ci
55Pi³sudskiego / Swobodna
6 Nad Wis³±
 6Nad Wis³±
 8Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 9Bora-Komorow. / Gieryna
 10Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 11£oskoń