65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC WSCHÓD
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
403  11£  37  411£  439£  439£  
500£  04  24£  30  46  505  20£  34£  505  34£  519  34£  
600£  14£  22£  23r  36£  51  619£  46  619£  46  601  19£  46  
706£  21  36£  51  716£  46  716£  46  716£  46  
811  31£  47  801  16£  36  57  801  16£  36  57  816£  47  
907  27£  47  917£  37  57  917£  37  57  917£  57  
1007  27£  47  1017£  37  57  1017£  37  57  1017£  47  
1107  27£  47  1117£  37  57  1117£  37  57  1117£  47  
1207  27£  47  1217£  37  57  1217£  37  57  1217£  47  
1307£  29£  33  51  1317£  37  57  1317£  37  57  1317£  47  
1406£  21  36£  51  1417£  37  57  1417£  37  57  1417£  47  
1506£  21  36£  51  1517£  37  57  1517£  37  57  1517£  47  
1606£  21  36£  51  1617£  37  57  1617£  37  57  1617£  47  
1707£  20  35£  59  1717£  37  57  1717£  37  57  1717£  47  
1819£  39  59  1817£  37  57  1817£  37  57  1817£  47  
1916£  36  56  1916£  36  56  1916£  36  56  1916£  46  
2016£  46  2016£  46  2016£  46  2016£  46  
2116£  46  2116£  46  2116£  46  2116£  46  
2219£  46£  2219£  46£  2219£  46£  2219£  46£  
2315  2315  2315  2315  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-29Dworzec Le¶ne
-29Le¶ne
-29Su³kowskiego / Czerkaska
-29Su³kowskiego / Kamienna
-29UKW
-29Powstańców Wlkp. / Lelewela
-29Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-29Rondo Skrzetuskie
-29Rondo Fordońskie
-29Fordońska / Ba³tycka
-29Most Kazimierza Wielkiego
-29Fordońska / Fabryczna
-29Fordońska / Wy¶cigowa
00Dworzec Wschód
22Fordońska / Kapliczna
33Fordońska / Sochaczewska
44Fordońska / Wi¶lana
66Fordońska / £owicka
88Fordońska / Traktorzystów
1010Dworzec Akademia
1111Fordońska / Wyszogrodzka
1212Dworzec Fordon
1414Fordońska / Wiadukt
1616Fordon Rynek
1717Wyzwolenia / Styki
1818Wyzwolenia / Swobodna
2020Niepodleg³o¶ci
2222Pi³sudskiego / Swobodna
23 Nad Wis³±
 23Nad Wis³±
 25Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 26Bora-Komorow. / Gieryna
 27Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 28£oskoń