65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC FORDON
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
412  20£  47  420£  448£  448£  
510£  14  35£  41  57  514  29£  44£  514  44£  528  44£  
612£  26£  34£  35r  48£  629£  56  629£  56  611  29£  56  
703  18£  33  48£  726£  56  726£  56  726£  56  
803  23  43£  59  811  26£  48  811  26£  48  826£  59  
919  39£  59  909  29£  49  909  29£  49  929£  
1019  39£  59  1009  29£  49  1009  29£  49  1009  29£  59  
1119  39£  59  1109  29£  49  1109  29£  49  1129£  59  
1219  39£  59  1209  29£  49  1209  29£  49  1229£  59  
1319£  41£  45  1309  29£  49  1309  29£  49  1329£  59  
1403  18£  33  48£  1409  29£  49  1409  29£  49  1429£  59  
1503  18£  33  48£  1509  29£  49  1509  29£  49  1529£  59  
1603  18£  33  48£  1609  29£  49  1609  29£  49  1629£  59  
1703  19£  32  47£  1709  29£  49  1709  29£  49  1729£  59  
1811  31£  51  1809  29£  49  1809  29£  49  1829£  59  
1910  26£  46  1908  26£  46  1908  26£  46  1926£  56  
2006  26£  56  2006  26£  56  2006  26£  56  2026£  56  
2126£  56  2126£  56  2126£  56  2126£  56  
2229£  56£  2229£  56£  2229£  56£  2229£  56£  
2324  2324  2324  2324  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-17Dworzec Le¶ne
-17Le¶ne
-17Su³kowskiego / Czerkaska
-17Su³kowskiego / Kamienna
-17UKW
-17Powstańców Wlkp. / Lelewela
-17Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-17Rondo Skrzetuskie
-17Rondo Fordońskie
-17Fordońska / Ba³tycka
-17Most Kazimierza Wielkiego
-17Fordońska / Fabryczna
-17Fordońska / Wy¶cigowa
-17Dworzec Wschód
-17Fordońska / Kapliczna
-17Fordońska / Sochaczewska
-17Fordońska / Wi¶lana
-17Fordońska / £owicka
-17Fordońska / Traktorzystów
-17Dworzec Akademia
-17Fordońska / Wyszogrodzka
00Dworzec Fordon
22Fordońska / Wiadukt
44Fordon Rynek
55Wyzwolenia / Styki
66Wyzwolenia / Swobodna
88Niepodleg³o¶ci
1010Pi³sudskiego / Swobodna
11 Nad Wis³±
 11Nad Wis³±
 13Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 14Bora-Komorow. / Gieryna
 15Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 16£oskoń