65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYZWOLENIA / SWOBODNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
417  25£  52  425£  453£  453£  
515£  19  41£  47  519  34£  50£  519  50£  533  50£  
603  18£  32£  40£  41r  54£  635£  635£  617  35£  
709  24£  39  54£  702  32£  702  32£  702  32£  
809  29  49£  802  17  32£  54  802  17  32£  54  802  32£  
905  25  45£  915  35£  55  915  35£  55  905  35£  
1005  25  45£  1015  35£  55  1015  35£  55  1015  35£  
1105  25  45£  1115  35£  55  1115  35£  55  1105  35£  
1205  25  45£  1215  35£  55  1215  35£  55  1205  35£  
1305  25£  47£  51  1315  35£  55  1315  35£  55  1305  35£  
1409  24£  39  54£  1415  35£  55  1415  35£  55  1405  35£  
1509  24£  39  54£  1515  35£  55  1515  35£  55  1505  35£  
1609  24£  39  54£  1615  35£  55  1615  35£  55  1605  35£  
1709  25£  38  53£  1715  35£  55  1715  35£  55  1705  35£  
1817  37£  57  1815  35£  55  1815  35£  55  1805  35£  
1916  32£  52  1914  32£  52  1914  32£  52  1905  32£  
2012  32£  2012  32£  2012  32£  2002  32£  
2102  32£  2102  32£  2102  32£  2102  32£  
2202  35£  2202  35£  2202  35£  2202  35£  
2302£  29  2302£  29  2302£  29  2302£  29  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-11Dworzec Le¶ne
-11Le¶ne
-11Su³kowskiego / Czerkaska
-11Su³kowskiego / Kamienna
-11UKW
-11Powstańców Wlkp. / Lelewela
-11Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-11Rondo Skrzetuskie
-11Rondo Fordońskie
-11Fordońska / Ba³tycka
-11Most Kazimierza Wielkiego
-11Fordońska / Fabryczna
-11Fordońska / Wy¶cigowa
-11Dworzec Wschód
-11Fordońska / Kapliczna
-11Fordońska / Sochaczewska
-11Fordońska / Wi¶lana
-11Fordońska / £owicka
-11Fordońska / Traktorzystów
-11Dworzec Akademia
-11Fordońska / Wyszogrodzka
-11Dworzec Fordon
-11Fordońska / Wiadukt
-11Fordon Rynek
-11Wyzwolenia / Styki
00Wyzwolenia / Swobodna
22Niepodleg³o¶ci
44Pi³sudskiego / Swobodna
5 Nad Wis³±
 5Nad Wis³±
 7Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 8Bora-Komorow. / Gieryna
 9Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 10£oskoń