65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : NIEPODLEG£O¦CI
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
418  26£  53  426£  454£  454£  
516£  20  42£  48  520  35£  51£  520  51£  534  51£  
605  20£  34£  42£  43r  56£  636£  636£  618  36£  
711  26£  41  56£  703  33£  703  33£  703  33£  
811  31  51£  803  18  33£  55  803  18  33£  55  803  33£  
907  27  47£  916  36£  56  916  36£  56  906  36£  
1007  27  47£  1016  36£  56  1016  36£  56  1016  36£  
1107  27  47£  1116  36£  56  1116  36£  56  1106  36£  
1207  27  47£  1216  36£  56  1216  36£  56  1206  36£  
1307  27£  49£  53  1316  36£  56  1316  36£  56  1306  36£  
1411  26£  41  56£  1416  36£  56  1416  36£  56  1406  36£  
1511  26£  41  56£  1516  36£  56  1516  36£  56  1506  36£  
1611  26£  41  56£  1616  36£  56  1616  36£  56  1606  36£  
1711  27£  40  55£  1716  36£  56  1716  36£  56  1706  36£  
1819  39£  59  1816  36£  56  1816  36£  56  1806  36£  
1917  33£  53  1915  33£  53  1915  33£  53  1906  33£  
2013  33£  2013  33£  2013  33£  2003  33£  
2103  33£  2103  33£  2103  33£  2103  33£  
2203  36£  2203  36£  2203  36£  2203  36£  
2303£  30  2303£  30  2303£  30  2303£  30  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-9Dworzec Le¶ne
-9Le¶ne
-9Su³kowskiego / Czerkaska
-9Su³kowskiego / Kamienna
-9UKW
-9Powstańców Wlkp. / Lelewela
-9Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-9Rondo Skrzetuskie
-9Rondo Fordońskie
-9Fordońska / Ba³tycka
-9Most Kazimierza Wielkiego
-9Fordońska / Fabryczna
-9Fordońska / Wy¶cigowa
-9Dworzec Wschód
-9Fordońska / Kapliczna
-9Fordońska / Sochaczewska
-9Fordońska / Wi¶lana
-9Fordońska / £owicka
-9Fordońska / Traktorzystów
-9Dworzec Akademia
-9Fordońska / Wyszogrodzka
-9Dworzec Fordon
-9Fordońska / Wiadukt
-9Fordon Rynek
-9Wyzwolenia / Styki
-9Wyzwolenia / Swobodna
00Niepodleg³o¶ci
22Pi³sudskiego / Swobodna
3 Nad Wis³±
 3Nad Wis³±
 5Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 6Bora-Komorow. / Gieryna
 7Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 8£oskoń