65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WYSZOGRODZKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
411  19£  46  419£  447£  447£  
509£  13  34£  40  56  513  28£  43£  513  43£  527  43£  
611£  25£  33£  34r  47£  628£  55  628£  55  610  28£  55  
702  17£  32  47£  725£  55  725£  55  725£  55  
802  22  42£  58  810  25£  47  810  25£  47  825£  58  
918  38£  58  908  28£  48  908  28£  48  928£  
1018  38£  58  1008  28£  48  1008  28£  48  1008  28£  58  
1118  38£  58  1108  28£  48  1108  28£  48  1128£  58  
1218  38£  58  1208  28£  48  1208  28£  48  1228£  58  
1318£  40£  44  1308  28£  48  1308  28£  48  1328£  58  
1402  17£  32  47£  1408  28£  48  1408  28£  48  1428£  58  
1502  17£  32  47£  1508  28£  48  1508  28£  48  1528£  58  
1602  17£  32  47£  1608  28£  48  1608  28£  48  1628£  58  
1702  18£  31  46£  1708  28£  48  1708  28£  48  1728£  58  
1810  30£  50  1808  28£  48  1808  28£  48  1828£  58  
1909  25£  45  1907  25£  45  1907  25£  45  1925£  55  
2005  25£  55  2005  25£  55  2005  25£  55  2025£  55  
2125£  55  2125£  55  2125£  55  2125£  55  
2228£  55£  2228£  55£  2228£  55£  2228£  55£  
2323  2323  2323  2323  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-18Dworzec Le¶ne
-18Le¶ne
-18Su³kowskiego / Czerkaska
-18Su³kowskiego / Kamienna
-18UKW
-18Powstańców Wlkp. / Lelewela
-18Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-18Rondo Skrzetuskie
-18Rondo Fordońskie
-18Fordońska / Ba³tycka
-18Most Kazimierza Wielkiego
-18Fordońska / Fabryczna
-18Fordońska / Wy¶cigowa
-18Dworzec Wschód
-18Fordońska / Kapliczna
-18Fordońska / Sochaczewska
-18Fordońska / Wi¶lana
-18Fordońska / £owicka
-18Fordońska / Traktorzystów
-18Dworzec Akademia
00Fordońska / Wyszogrodzka
11Dworzec Fordon
33Fordońska / Wiadukt
55Fordon Rynek
66Wyzwolenia / Styki
77Wyzwolenia / Swobodna
99Niepodleg³o¶ci
1111Pi³sudskiego / Swobodna
12 Nad Wis³±
 12Nad Wis³±
 14Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 15Bora-Komorow. / Gieryna
 16Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 17£oskoń