65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : UKW
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
447£        
511£  32  46£  59£  507£  21£  521£  521£  
607r  20£  35  50£  605£  32  605£  32  605£  32  
705  20£  35  55  702£  32  702£  32  702£  32  
815£  21z  31  51  56z  802£  22  43  802£  22  43  802£  33  
906z  11£  31  51  903£  23  43  903£  23  43  903£  43  
1011£  31  51  1003£  23  43  1003£  23  43  1003£  33  
1111£  31  51  1103£  23  43  1103£  23  43  1103£  33  
1211£  31  51£  1203£  23  43  1203£  23  43  1203£  33  
1313£  33  48£  1303£  23  43  1303£  23  43  1303£  33  
1403  18£  33  48£  1403£  23  43  1403£  23  43  1403£  33  
1503  18£  33  48£  1503£  23  43  1503£  23  43  1503£  33  
1603  18£  33  49£  1603£  23  43  1603£  23  43  1603£  33  
1704  19£  34z  43  1703£  23  43  1703£  23  43  1703£  33  
1801z  03£  23  43  1803£  23  43  1803£  23  43  1803£  33  
1902£  22  42  1902£  22  42  1902£  22  42  1902£  32  
2002£  32  39z  2002£  32  2002£  32  2002£  32  
2102£  32  2102£  09z  32  2102£  09z  32  2102£  32  
2205£  32£  2205£  32£  2205£  32£  2205£  32£  
2302  2302  2302  2302  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-45-Dworzec Le¶ne
-45-Le¶ne
-45-Su³kowskiego / Czerkaska
-45-Su³kowskiego / Kamienna
000UKW
333Powstańców Wlkp. / Lelewela
555Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
666Rondo Skrzetuskie
88-Rondo Fordońskie
99-Fordońska / Ba³tycka
1111-Most Kazimierza Wielkiego
1212-Fordońska / Fabryczna
1414-Fordońska / Wy¶cigowa
1616-Dworzec Wschód
1818-Fordońska / Kapliczna
1919-Fordońska / Sochaczewska
2020-Fordońska / Wi¶lana
2222-Fordońska / £owicka
2424-Fordońska / Traktorzystów
2626-Dworzec Akademia
2727-Fordońska / Wyszogrodzka
2828-Dworzec Fordon
3030-Fordońska / Wiadukt
3232-Fordon Rynek
3333-Wyzwolenia / Styki
3434-Wyzwolenia / Swobodna
3636-Niepodleg³o¶ci
3838-Pi³sudskiego / Swobodna
39 -Nad Wis³±
 39-Nad Wis³±
 41-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 42-Bora-Komorow. / Gieryna
 43-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 44-£oskoń
  7Rondo Fordońskie