65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : SU£KOWSKIEGO / CZERKASKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
445£        
509£  29  42£  55£  505£  19£  519£  519£  
603r  16£  31  46£  602£  29  59£  602£  29  59£  602£  29  59£  
701  16£  31  51  729  59£  729  59£  729  59£  
811£  17z  27  47  52z  819  39  59£  819  39  59£  829  59£  
902z  07£  27  47  919  39  59£  919  39  59£  939  59£  
1007£  27  47  1019  39  59£  1019  39  59£  1029  59£  
1107£  27  47  1119  39  59£  1119  39  59£  1129  59£  
1207£  27  47£  1219  39  59£  1219  39  59£  1229  59£  
1309£  29  44£  59  1319  39  59£  1319  39  59£  1329  59£  
1414£  29  44£  59  1419  39  59£  1419  39  59£  1429  59£  
1514£  29  44£  59  1519  39  59£  1519  39  59£  1529  59£  
1614£  29  45£  1619  39  59£  1619  39  59£  1629  59£  
1700  15£  30z  39  57z  59£  1719  39  59£  1719  39  59£  1729  59£  
1819  39  59£  1819  39  59£  1819  39  59£  1829  59£  
1919  39  59£  1919  39  59£  1919  39  59£  1929  59£  
2029  36z  59£  2029  59£  2029  59£  2029  59£  
2129  2106z  29  2106z  29  2129  
2202£  29£  59  2202£  29£  59  2202£  29£  59  2202£  29£  59  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-49-Dworzec Le¶ne
-49-Le¶ne
000Su³kowskiego / Czerkaska
222Su³kowskiego / Kamienna
444UKW
777Powstańców Wlkp. / Lelewela
999Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
101010Rondo Skrzetuskie
1212-Rondo Fordońskie
1313-Fordońska / Ba³tycka
1515-Most Kazimierza Wielkiego
1616-Fordońska / Fabryczna
1818-Fordońska / Wy¶cigowa
2020-Dworzec Wschód
2222-Fordońska / Kapliczna
2323-Fordońska / Sochaczewska
2424-Fordońska / Wi¶lana
2626-Fordońska / £owicka
2828-Fordońska / Traktorzystów
3030-Dworzec Akademia
3131-Fordońska / Wyszogrodzka
3232-Dworzec Fordon
3434-Fordońska / Wiadukt
3636-Fordon Rynek
3737-Wyzwolenia / Styki
3838-Wyzwolenia / Swobodna
4040-Niepodleg³o¶ci
4242-Pi³sudskiego / Swobodna
43 -Nad Wis³±
 43-Nad Wis³±
 45-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 46-Bora-Komorow. / Gieryna
 47-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 48-£oskoń
  11Rondo Fordońskie