65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYSZYŃSKIEGO / POWST.WLKP.
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
451£        
515£  36  50£  511£  25£  525£  525£  
603£  12r  25£  40  55£  609£  36  609£  36  609£  36  
710  25£  40  706£  36  706£  36  706£  36  
800  20£  26z  36  56  806£  26  47  806£  26  47  806£  37  
901z  11z  16£  36  56  907£  27  47  907£  27  47  907£  47  
1016£  36  56  1007£  27  47  1007£  27  47  1007£  37  
1116£  36  56  1107£  27  47  1107£  27  47  1107£  37  
1216£  36  56£  1207£  27  47  1207£  27  47  1207£  37  
1318£  39  54£  1307£  27  47  1307£  27  47  1307£  37  
1409  24£  39  54£  1407£  27  47  1407£  27  47  1407£  37  
1509  24£  39  54£  1507£  27  47  1507£  27  47  1507£  37  
1609  24£  39  55£  1607£  27  47  1607£  27  47  1607£  37  
1709  24£  39z  48  1707£  27  47  1707£  27  47  1707£  37  
1806z  08£  28  48  1807£  27  47  1807£  27  47  1807£  37  
1906£  26  46  1906£  26  46  1906£  26  46  1906£  36  
2006£  36  43z  2006£  36  2006£  36  2006£  36  
2106£  36  2106£  13z  36  2106£  13z  36  2106£  36  
2209£  36£  2209£  36£  2209£  36£  2209£  36£  
2306  2306  2306  2306  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-40-Dworzec Le¶ne
-40-Le¶ne
-40-Su³kowskiego / Czerkaska
-40-Su³kowskiego / Kamienna
-40-UKW
-40-Powstańców Wlkp. / Lelewela
000Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
111Rondo Skrzetuskie
33-Rondo Fordońskie
44-Fordońska / Ba³tycka
66-Most Kazimierza Wielkiego
77-Fordońska / Fabryczna
99-Fordońska / Wy¶cigowa
1111-Dworzec Wschód
1313-Fordońska / Kapliczna
1414-Fordońska / Sochaczewska
1515-Fordońska / Wi¶lana
1717-Fordońska / £owicka
1919-Fordońska / Traktorzystów
2121-Dworzec Akademia
2222-Fordońska / Wyszogrodzka
2323-Dworzec Fordon
2525-Fordońska / Wiadukt
2727-Fordon Rynek
2828-Wyzwolenia / Styki
2929-Wyzwolenia / Swobodna
3131-Niepodleg³o¶ci
3333-Pi³sudskiego / Swobodna
34 -Nad Wis³±
 34-Nad Wis³±
 36-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 37-Bora-Komorow. / Gieryna
 38-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 39-£oskoń
  2Rondo Fordońskie