65
WAÆNY OD / valid from 01.03.2020.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC AKADEMIA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
410  18£  45  418£  446£  446£  
508£  12  33£  39  55  512  27£  42£  512  42£  526  42£  
610£  24£  32£  33r  46£  627£  54  627£  54  609  27£  54  
701  16£  31  46£  724£  54  724£  54  724£  54  
801  21  41£  57  809  24£  46  809  24£  46  824£  57  
917  37£  57  907  27£  47  907  27£  47  927£  
1017  37£  57  1007  27£  47  1007  27£  47  1007  27£  57  
1117  37£  57  1107  27£  47  1107  27£  47  1127£  57  
1217  37£  57  1207  27£  47  1207  27£  47  1227£  57  
1317£  39£  43  1307  27£  47  1307  27£  47  1327£  57  
1401  16£  31  46£  1407  27£  47  1407  27£  47  1427£  57  
1501  16£  31  46£  1507  27£  47  1507  27£  47  1527£  57  
1601  16£  31  46£  1607  27£  47  1607  27£  47  1627£  57  
1701  17£  30  45£  1707  27£  47  1707  27£  47  1727£  57  
1809  29£  49  1807  27£  47  1807  27£  47  1827£  57  
1908  24£  44  1906  24£  44  1906  24£  44  1924£  54  
2004  24£  54  2004  24£  54  2004  24£  54  2024£  54  
2124£  54  2124£  54  2124£  54  2124£  54  
2227£  54£  2227£  54£  2227£  54£  2227£  54£  
2322  2322  2322  2322  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
r - tylko w dni nauki szkolnej
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-19Dworzec Le¶ne
-19Le¶ne
-19Su³kowskiego / Czerkaska
-19Su³kowskiego / Kamienna
-19UKW
-19Powstańców Wlkp. / Lelewela
-19Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-19Rondo Skrzetuskie
-19Rondo Fordońskie
-19Fordońska / Ba³tycka
-19Most Kazimierza Wielkiego
-19Fordońska / Fabryczna
-19Fordońska / Wy¶cigowa
-19Dworzec Wschód
-19Fordońska / Kapliczna
-19Fordońska / Sochaczewska
-19Fordońska / Wi¶lana
-19Fordońska / £owicka
-19Fordońska / Traktorzystów
00Dworzec Akademia
11Fordońska / Wyszogrodzka
22Dworzec Fordon
44Fordońska / Wiadukt
66Fordon Rynek
77Wyzwolenia / Styki
88Wyzwolenia / Swobodna
1010Niepodleg³o¶ci
1212Pi³sudskiego / Swobodna
13 Nad Wis³±
 13Nad Wis³±
 15Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 16Bora-Komorow. / Gieryna
 17Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 18£oskoń